Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.03.2015

YK:n seksuaalisen väkivallan oikeusvaltiotiimin hanke Etelä-Sudanissa

Kuvaus

YK:n oikeusvaltiotiimi on asiantuntijaelin, joka tukee konflikteissa olevia ja niistä toipuvia valtioita seksuaalisen väkivaltaan liittyvän rankaisemattomuuden ehkäisemisessä. Tiimin toiminta keskittyy erityisesti paikallisten instituutioiden tukemiseen ja se toimii yhteistyössä muiden YK-organisaatioiden kanssa. Tässä hankkeessa oikeusvaltiotiimi järjestää ja fasilitoi työpajoja, joissa Etelä-Sudanin hallitusta tuetaan kansallisen seksuaalisen väkivallan vastaisen toimintaohjelman suunnittelussa. Etelä-Sudanissa on itsenäistymisen jälkeen esiintynyt laajamittaista väkivaltaa, ml. seksuaalirikoksia, erityisesti joulukuussa 2013 puhjenneen konfliktin myötä, eikä maan oikeuslaitos pysty antamaan uhreille mahdollisuutta saada oikeutta. Etelä-Sudanin valtio on YK:n kanssa vuonna 2014 tekemässään julkilausumassa ilmaissut sitoutumisensa konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan vastaiseen työhön. Hankkeessa autetaan Etelä-Sudanin valtiota mm. määrittelemään toimenpiteitä seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi ja kansallisten instituutioiden kapasiteetin vahvistamiseksi sekä tunnistamaan uhrien auttamiseen liittyviä puutteita. Etelä-Sudanin valtion lisäksi hankkeeseen osallistuu Etelä-Sudanin poliisi ja Sudanin vapautusarmeija. Oikeusvaltiotiimi on jo vuonna 2012 tukenut Suomen rahoituksella Etelä-Sudanin valtiota seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn liittyvien lainsäädäntöprioriteettien tunnistamisessa, mikä muodostaa pohjan nyt kyseessä olevalle hankkeelle. Hanke tukee Suomen kehitys- ja ihmisoikeuspoliittisia painopisteitä, sillä siinä tuetaan oikeusvaltiokehitystä, vastustaan rankaisemattomuutta sekä ehkäistään eriarvoisuutta. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun asti, ja Suomi rahoittaa sitä 150 000 eurolla.

Rahoituspäätös  26.03.2015

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

27900011

Tunnus

UHA2014-052296

Sivua muokattu

22.04.2015