Metsänviljely ja metsänsuojelun edistäminen Kizarawessa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.08.2013

Metsänviljely ja metsänsuojelun edistäminen Kizarawessa

Kuvaus

Dar es Salamin kasvava polttopuun ja puuhiilen tarve johtaa metsien nopeaan vähenemiseen, mikä huonontaa ympäristön tilaa ja maaseudun ihmisten elinympäristöä ja elinoloja. Hankkeen päätavoitteena on parantaa metsien tilaa Kizarawen alueella lisäämällä paikallisten kyläläisten ympäristötietoisuutta sekä osaamista metsänistuttamisessa ja hoidossa ja tukemalla uusien metsien perustamista. Taimituotannon ja metsänviljelyn keinoin on tavoitteena myös parantaa kyläläisten taloudellista asemaa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä kyläläisten tietoisuutta ja osaamista yksityiseen maanomistukseen liittyvissä prosesseissa. Projektin kohdekylissä Kisarawessa on toimivia ympäristöryhmiä, mutta niiden konkreettisia toimia ja metsäosaamista lisätään. Ympäristöryhmät toimivat linkkinä projektin ja ja siihen osallistuvien viljelijöiden sekä muiden asukkaiden välillä ja niiden tehtävänä tulee olemaan hankkeen käytäntöjen juurruttaminen ja levittäminen kylissä. Päähyödynsaajia projektissa ovat maaseudun pienviljelijät ja heidän perheensä. Hyödynsaaja on myös hankkeen päätoimija DeCo, jonka toimijoiden osaamista hankkeessa kehitetään. Hankkeen keskeisimpiä toimintoja ovat kyläläisten tietoisuuden lisääminen ja ympäristöön ja kylämetsätalouteen liittyvä koulutus, DeCo-organisaation osaamisen kehittäminen, yksityisten tai kyläkohtaisten taimitarhojen toiminnan edistäminen ostamalla niissä tuotettuja taimia projektin/kyläläisten käyttöön, tuki kylien ympäristöryhmille, yksityisen maanomistusoikeuden hakemiseen liittyvän prosessin selvittäminen ja kuvaaminen kyläläisille sekä suomalaisen metsä- tai ympäristöalan opiskelijan 3 kk:n voluntaarijakson toteuttaminen vuosittain.

Myönnöt

 • 2013: 33 405 €
 • 2014: 35 105 €
 • 2015: 35 955 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Polttopuu ja puuhiili 75%
 • Ympäristökasvatus ja -koulutus 15%
 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • TOIVALA-SÄÄTIÖ
 • Development Concern (DeCo)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28235720

Tunnus

UHA2012-002698

Sivua muokattu

19.08.2013