Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.12.2012

Tuki EU:n Energia-aloitteen (EUEI) yhteydessä toimivalle politiikkatason Partnership Dialogue Facility-instrumentille

Kuvaus

Suomi tukee Afrikka-EU energiakumppanuuden uusiutuvan energian yhteistyöohjelman (RECP) neljättä osa-aluetta, joka kohdistuu teknologian, innovaatioiden ja osaamisen kehittämiseen. Afrikan Unioni on painottanut erityisesti ammatillisen koulutuksen tärkeyttä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja vähentämiseksi samalla kun raivataan esteitä uusiutuvan energian laajamittaisemman hyödyntämisen tieltä kehittämällä paikallista osaamista ja kehitetään paikallisiin olosuhteisiin ja maksukykyyn soveltuvia teknologioita ja innovaatioita. Suomen tuki kohdistetaan hankkeelle, jossa suunnitellaan toimintaohjelma uusiutuvan energian ammatillisen ja korkean asteen koulutuksen kehittämiseksi Saharan etäläpuolisessa Afrikassa. Hankkeelle edistetään sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä, osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta että inhimillistä kehitystä kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti. Lisäksi hanke täydentää hyvin myös Suomen kahdenvälistä rahoitusta uusiutuvan energian hankkeisiin Eteläiseen ja Itä-Afrikkaan energia- ja ympäristökumppanuushankkeen kautta. Hanke tukee myös kauppaa tukevan kehityksen (Aid for Trade)toimintasuunnitelman toteutusta yhdessä sen kärkiteemoista: Nuorisotyöllisyys, nuorten yrittäjyys ja ammatillisten taitojen kehittäminen”. Itävallan kanssa yhteisrahoitettavassa ammatillista ja korkean asteen koulutusta Afrikassa kehittävällä hankkeella on kaksi tavoitetta: 1) laatia tarkempi konsepti uusiutuvan energian yhteistyöohjelman (RECP) teknologiaa, innovaatioita ja koulutusta koskevan toimenpidealueen sisällöksi ja 2) tarjota pilottiluontoista tukea kysyntälähtöisesti Afrikan maiden ammatillista ja korkean asteen koulutusta harjoittaville laitoksille mm. koulutussisältöjen ja laatujärjestelmien kehittämiseen sekä opettajien koulutukseen. Toimenpidealueella on tarkoitus hyödyntää mahdollisemmin pitkälle ja olemassa olevaa Afrikan ja EU-maiden välistä koulutusyhteistyötä ja EU:n rahoitusmekanismeja sekä tehdä yhteistyötä mm. kapasiteetin vahvistamista parhaillaan kehittävän uusiutuvan energian kattojärjestön IRENA:n kanssa. Hanke toteutetaan EU:n energia-aloitteen (EUEI) Partnership Dialogue Facility (PDF) -rahoitusinstrumentin kautta. PDF:ää hallinnoi pieni sihteeristö (programme management unit, PMU), joka toimii GIZ:n yhteydessä. Tarvittavat asiantuntijapalvelut kilpailutetaan GIZ:n hankintasääntöjen mukaisesti.

Lisätietoa

http://www.africa-eu-renewables.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  21.12.2012

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Voimantuotanto uudistuvista energialähteistä 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89853701

Tunnus

UHA2011-006756

Sivua muokattu

13.09.2013