Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.02.2017

Vietnamin vesihuoltosektorin kehittäminen uusien kumppanuuksien kautta

Kuvaus

Vietnamin vesihuoltosektorin kehittämistarve on suuri. Valtion keskeinen rooli on väistymässä, ja kehitysyhteistyön tuki vähenee. Laitosten oma rooli kasvaa, samoin yksityisen ja kolmannen sektorin merkitys. Vesihuoltolaitosten yhteistoiminnan ja ulkopuolisten kumppanuuksien kehittämisen tarve kasvaa ja tässä Vietnam Water Supply and Sewerage Association’illa on keskeinen rooli. Hankkeen tuki kohdistuu VWSA:han ja sen jäsenistöön. Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite on lisätä järjestetyn vesihuollon kattavuutta Vietnamissa. Hankkeella on neljä välitöntä tulostavoitetta: 1. VWSA:n toiminta parantunut. Laaditaan VWSA:n uusi toimintamalli ja annetaan henkilöstölle sen käyttöönottoon liittyvä koulutus 2. VWSA:n ja sen jäsenten kumppanuusverkko laajentunut. Luodaan kontakteja kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Kehitetään tiedotusta, lisätään kontaktitilaisuuksia 3. Jäsenten tukemismenettely kehitetty jäsenlaitosten (2 -3 kpl) kehittämispilotin avulla. Laaditaan ja toteutetaan pilottilaitosten kehittämisohjelmat. Kokemusten pohjalta laaditaan VWSA:n ohje jäsenlaitosten tukemiseksi 4. Vesihuoltolaitosten toiminta ja palvelutaso parantunut. Tukiohjeen mukaisesti annetaan jäsenlaitosten toiminnan kehittämiseen tähtäävää koulutusta Hanke tukee Vietnamin ja Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. Koulutus ja toiminnan ohjeistus ovat hankkeen keskeisiä toimia ja niissä läpileikkaavilla tavoitteilla (tasa-arvo, ilmastokestävyys, eriarvoisuuden vähentäminen) on vahva osuus. Hankkeen pääyhteistyökumppani on VWSA. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. ATI (Administration for Technical Infrastructure) sekä Kaakkois-Aasian vesilaitosverkosto SEAWUN (South-East Asian Water Utilities Network). Suomalaisia kumppaneita ovat mm. Vesilaitosyhdistys (VVY), Finnpartnership, Finnvera ja Finnfund. Hankkeen pääasialliset hyödynsaajat ovat VWSA ja sen jäsenet. Vesihuoltopalvelujen parantumisen kautta hyödynsaajia ovat naiset ja muut heikommassa asemassa olevat ryhmät. Vesialan toimijat hyötyvät vesihuoltolaitostoiminnan kehittymisen seurauksen kasvavasta palvelutarpeesta.

Myönnöt

 • 2017: 135 300 €
 • 2018: 134 700 €
 • 2019: 116 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Ympäristöapu

Toimiala

 • Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 60%
 • Ylempi tekninen ja johtamiskoulutus 40%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Finnish Water Forum
 • Vietnam Water Supply and Sewerage Association

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

76909155

Tunnus

UHA2016-002589

Sivua muokattu

16.02.2017