Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.08.2014

DECIDE-hanke vammaisten oikeuksien edistämiseksi

Kuvaus

Hankkeella tuetaan vammaisjärjestöjen kapasiteetin kehitystä sekä valtionviranomaisten ja -laitosten kyky ottaa vammaisten oikeudet huomioon. Hankkeen kohdemaita ovat Marokko, Algeria, Tunisia, Mauritania ja Libya. Hankkeen tavoitteena on lisätä sekä Pohjois-Afrikan alueen vammaisjärjestöjen keskinäistä verkottumista ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä syventää yhteistyötä vammaisjärjestön kesken koko Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Vammaisjärjestöille annetaan sekä koulutusta että työkaluja vaikuttamistyöhön niin kansallisella tasolla kuin kuntatasolla. Hankkeelle esitetään 800 000 euron rahoitusta yhteensä 27 kuukaudelle alkaen syksystä 2014 Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön maa- ja aluekohtaisesta kehitysyhteistyömäärärahasta. OECD/DAC-luokituksella Mauritania on LDC-maa, Marokko on alemman keskitulotason maa ja Algeria, Libya ja Tunisia ovat ylemmän keskitulotason maita. Hankkeen rahoitus on 800 000 euron yhteensä 27 kuukaudelle alkaen syksystä 2014.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Handicap International

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900410

Tunnus

UHA2014-011745

Sivua muokattu

28.08.2014