Lasten ravitsemus- ja perheiden tukiohjelma
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.08.2013

Lasten ravitsemus- ja perheiden tukiohjelma

Kuvaus

Haavoittuvassa asemassa oleville lapsille turvattu tulevaisuus koulutustuen ja heidän äitiensä voimauttamisen avulla: Hankkeen tarkoituksena on parantaa orpojen ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulutusmahdollisuuksia ja ravitsemuksellista statusta, sekä ylläpitää heidän hyvinvointiaan voimauttamalla taloudellisesti heidän äitejään tai huoltajiaan. Hankkeen päähyödynsaajat ovat Maedotin ylläpitämissä vaihtoehtoisen perusopetuksen keskuksissa olevat orvot ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset, sekä heidän äitinsä tai huoltajansa ja muut perheenjäsenet. Hanke hyödyttää 1200 orpoa ja haavoittuvassa asemassa olevaa lasta (550 poikaa ja 650 tyttöä) sekä heidän perheitään Addis Ababan slummeissa ja Oromian alueella. Vaikka peruskoulutus on Etiopiassa ilmaista, eivät orvot ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset voi käydä koulua köyhyyden vuoksi. Vaikka lapset olisivatkin koulussa kirjoilla, he eivät välttämättä opi nälän vuoksi tai koska he eivät pysty keskittymään vaikeiden kotiolojen takia. Hankkeen kautta orvoille ja haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tarjotaan pääsy vaihtoehtoiseen peruskoulutukseen, ravintoa ja ohjauksellista tukea. Kolmen vuoden jakson jälkeen nämä lapset voivat integroitua valtion ylläpitämään viralliseen opetukseen. He saavat koulussa ravitsevan aterian ja heidän äitejään tai huoltajiaan koulutetaan valmistamaan ravitsevampaa ruokaa paikallisesti saatavilla olevista aineksista. Hankkeen kestävyys taataan varmistamalla orpojen ja vähäosaisten lasten äitien tai huoltajien taloudellinen voimaantuminen kouluttamalla heitä sekä muodostamalla säästö- ja luotto-osuuskuntia. Äideille ja huoltajille annetaan koulutusta liiketoiminta- ja johtajuustaidoista. Hankkeessa kannustetaan vahvasti naisten osallistumista taloudelliseen toimintaan ja johtajuustehtäviin, sekä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kun naiset voivat tukea perheitään oman toimeentulonsa avulla, heidän päätäntävaltansa kotitaloudessa kasvaa ja heidän asemansa perheessä paranee. Paikalliset viranomaiset ovat tiivisti mukana hankkeessa ja myös paikallisia yhteisöjä herkistetään orpojen ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksista. Orvoille ja haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja heidän perheilleen annetaan psyko-sosiaalista tukea yhteisön tukiryhmien, yhteisön vapaaehtoistyöntekijöiden sekä lapsikerhojen avulla.

Myönnöt

  • 2013: 40 000 €
  • 2014: 35 000 €

Kohdemaa

Etiopia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ravitsemus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

Interpedia ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

23814501

Tunnus

UHA2012-002673

Sivua muokattu

21.08.2013