Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.11.2012

Sulawesin viljelijöiden kestävät elinkeinot

Kuvaus

Viljelijöiden kestävät elämäntavat Sulawesilla –hankkeen toteuttavat vuosina 2013-2015 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) sekä nuorten indonesialaisten järjestö Payo-Payo. Hanke on jatkoa HYY:n, Payo-Payon ja LPTP:n edelliselle hankkeelle, joka toimi samojen teemojen parissa. Uusi hanke pyrkii vaikuttamaan Sulawesin maatalouspolitiikkaan, tarjoamaan viljelijöille parempia viljelymenetelmiä, uusia tuotteiden jatkojalostusmenetelmiä sekä opettamaan viljelijöitä toimimaan yhteisöllisesti. Hankkeen pääteemat ovat ympäristön kestävyys, omavaraisuus sekä viljelijöiden voimaannuttaminen. Kohderyhmänä ovat pienviljelijät sekä maattomat viljelijät kolmessa kylässä Etelä- ja Länsi-Sulawesilla Indonesiassa. Hankkeen tavoitteena on elinkeinoiltaan riittävän omavaraiset ja itsenäiset kylät. Omavaraisuuden saavuttamiseksi viljelijöiden tulee olla riippumattomampia kylien ulkopuolisista tahoista. Hanke pyrkii viljelijöiden itsenäisyyteen luonnonvarojen käytön ja maanvieljyn suhteen, jotta kylät voisivat tarjota asukkailleen riittävän ja kestävän elinkeinon. Tarkoituksena on myös, että viljelijät kokisivat kyliensä olevan tiedon varastoja ja ylpeyden aihe. Kylissä tulisi yhteisiä sosiaalisia perinteitä ylläpitämällä tukea kyläläisten harmonisia suhteita. Hanke tulee parantamaan kestävää tuotantoa ja maanviljelykäytäntöjä kylätasolla kolmessa kylässä. Toimimalla viljelijäryhmien kautta hanke vahvistaa ryhmien taloudellista pohjaa, parantamalla jatkojalostustapoja sekä luomalla uusia tulomuotoja. Hankkeen aktiviteetit huomioivat jokaisen kylän erityispiirteet: Tombobulun kylässä keskitytään jatkojalostukseen, Bonne-Bonnessa jatketaan luonnonmukaisten viljelymenetelmien edistämistä ja Sogassa etsitään keinoja lisätä kotitalouksien tuloja. Maakuntatasolla hankkeessa keskitytään poliittiseen vaikuttamistyöhön sekä laajempaan koulutukseen, joiden kautta pyritään vaikuttamaan maatalouspolitiikkaan. Parempi maatalous- ja kyläpolitiikka tukee hankkeen ajamia periaatteita ja käytännön työtä kylissä.

Myönnöt

 • 2013: 65 564 €
 • 2014: 62 370 €
 • 2015: 64 068 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Ympäristöapu

Toimiala

 • Maatalouden vaihtoehtoinen kehitys 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta
 • Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo Payo

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

73804101

Tunnus

UHA2012-002693

Sivua muokattu

26.11.2012