Kotiapulaisten oikeuksien ja ihmisarvoisen työn edistäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Kotiapulaisten oikeuksien ja ihmisarvoisen työn edistäminen

Kuvaus

Kotiapulaiset kuuluvat Perun yhteiskunnan ja työmarkkinoiden haavoittuvimpiin väestöryhmiin. Kotiapulaiset ovat lähinnä maalta kaupunkiin muuttaneita naisia. Heitä kohdellaan toisen luokan kansalaisina ja heidän oikeuksiaan poljetaan muita enemmän. Kotitaloustyö muodostaa yhden laajimmista informaalin talouden sektoreista. Kotiapulaisten oikeuksista on laki vuodelta 2003, mutta sitä ylenkatsotaan laajasti. Palkkataso on alle minimipalkan. Korvausta majoituksen ja ruoan muodossa pidetään usein riittävänä. Työpäivät venyvät jopa 16 tuntisiksi ilman vaadittavaa 24 tunnin taukoa, lomia tai sosiaaliturvaa. Yksityisissä kotitalouksissa työskentely altistaa usein tapahtuvalle työnantajien väkivallalle ja hyväksikäytölle. Hankkeen tavoite on myötävaikuttaa kotiapulaisten asemaan työntekijöinä ja kansalaisina kaikkine oikeuksineen. Välitön tavoite on kotiapulaisten voimauttaminen, jotta he pystyisivät paremmin neuvottelemaan oikeuksistaan ja täyttämään velvollisuutensa. Keskittyessä inhimillisen työn ja työn perusoikeuksien edistämiseen naisvaltaisella alalla, hanke koskettaa läpileikkaavista teemoista tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien sekä sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten aseman parantamisen teemaa. Hankkeen implementoijana toimii perulainen kumppani Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR). Aktiviteetit tapahtuvat olemassa olevien rakenteiden avulla järjestön Limassa sijaitsevassa toimintakeskuksessa nimeltä La Casa de Panchita, josta kaikki aktiviteetit koordinoidaan. Samoissa tiloissa sijaitsee myös työnhakutoimisto joka auttaa kotiapulaisia työnetsinnässä ilmaiseksi. Hankkeen hyödynsaajat muodostuvat 1500:sta yli 18-vuotiaasta naisesta, jotka työskentelevät tai hakevat töitä kotiapulaisina ja jotka haluavat parantaa työolosuhteitaan ja neuvottelutaitojaan. Heihin saadaan yhteys La Casa de Panchitan kautta, johon he tulevat viettämään vapaa-aikaansa, hakemaan tukea tai etsimään töitä työnvälitystoimiston kautta. Peruskoulutusten jälkeen työnvälitystoimisto auttaa heitä työnetsinnässä.Hankkeen päätoiminnot ovat:a. työkoulutus uutta työtä etsiville kotiapulaisilleb. lakineuvonta kotiapulaisille, joilla on työhön liittyviä ongelmiac. voimauttaminen taiteen keinoind. osallistavat teatterityöpajat, jossa kotiapulaiset harjoittelevat neuvottelutaitojaan

Myönnöt

 • 2013: 16 192 €
 • 2014: 14 748 €
 • 2015: 16 192 €

Kohdemaa

Peru

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 70%
 • Ammatillinen koulutus 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Naisasialiitto Unioni ry
 • Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

45408611

Tunnus

UHA2012-002694

Sivua muokattu

20.08.2013