Kestävän kehityksen malli kouluille ja yhteisöille - 100 miljoonaa puuta 2017 mennessä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.06.2013

Kestävän kehityksen malli kouluille ja yhteisöille - 100 miljoonaa puuta 2017 mennessä

Kuvaus

ENO-verkkokoulun tuki ry yhdessä Arbonaut Oy:n, Tansanian 4H-järjestön, Zambia FOrestry Collegen ja Copperbelt University Natural Resources and Environmental Society totetuttavat hankkeen, jossa tarkoituksena on lisätä tietoa kestävään kehitykseen liittyen kouluissa ja paikallisissa yhteisöissä sekä luoda malli, jota muut toimijat ympäri maailman voivat hyödyntää. Tansaniassa ja Sambiassa on monipuoliset luonnonvarat ja ilmasto on suotuisa metsä- ja maataloudelle. Väestönkasvu on nopeaa, jolloin ihmisten elintilavaatimukset nousevat. Suuri osa väestöstä asuu maaseudulla ja köyhyys on etenkin siellä ongelma. Ihmiset valtaavat maata asuintiloikseen. Asutuksen lisääntyessä ja energiantarpeen kasvaessa häviteteään metsiä n. 400 000km2 (Tansania) ja 250-300 000mk2 (Sambia). Metsäkadon seurauksena mm. ilmastonmuutos vaikutukset kasvavat, tilat kärsivät tuulivahingoista ja eroosio lisäänstyy. Saha- ja huonekaluteollisuus kärsivät raaka-ainepulasta. Maiden köyhyyden vähentämisstrategiossa on huomioitu heikko kapasiteetti kehittymiseen ja tarve huomioida luonnonvarat ja edistää tulonlisäämistä ovat tärkeitä. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu opettajien koulutusta kestävän kehityksen asioihin liittyen ja koulujen ja paikallisyhteisöjen osallistaminen taimitarha- ja puunistutustoimintaan sekä Sambiassa yhteisötason pelletilaitoksen toimintaan. Koulutukset ovat käytännönläheisiä. Koulutusmateriaalit ja toimien prosessikaaviot jaetaan kaikille halukkaille netin välityksellä. Hankkeessa esitetään myös sovellus, jolla voidaan merkitä puita niitä istuttaessa ja seurata netin välityksellä kysesise metsän puumäärää.

Myönnöt

 • 2013: 50 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

 • Ympäristökasvatus ja -koulutus 55%
 • Metsätalousopetus ja -koulutus 45%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • ENO-verkkokoulun tuki ry
 • 4H Tanzania
 • Zambia Forestry College
 • Copperbelt University Natural Resources and Environmental Society

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28924116

Tunnus

UHA2012-002778

Sivua muokattu

28.06.2013