Mazar-e Sharifin Mielenterveyshanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.08.2013

Mazar-e Sharifin Mielenterveyshanke

Kuvaus

Afganistanilaisten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat masennus, ahdistuneisuus ja posttraumaattinen oireyhtymä. Parantumista vaikeuttavat moninaiset seikat: perheenjäsenten häpeän tunteesta vanhoihin perinteisiin, ja koulutetun terveydenhoitohenkilökunnan ja tarkoituksenmukaisten tilojen puutteeseen.The International Assistance Mission (IAM) on toiminut Afganistanissa vuodesta 1966 ja panostanut mielenterveystyöhön vuodesta 1996. IAM aloitti Primary Mental Health hankkeen (Perusmielenterveystyön koulutushanke) Heratissa vuonna 1996. Hanke on kouluttanut tähän päivään asti mielenterveystyön ammattilaisia kolmella tasolla (terveydenhoitajia, sairaanhoitajia/kätilöitä sekä lääkäreitä) tekemään mielenterveystyötä terveyskeskuksissa maan länsiosissa. Hanke paneutuu mielenterveyspotilaiden hoitoon pyörittämällä psykiatrista poliklinikkaa. Hanke on levittänyt tietoutta mielenterveysongelmista yhteisössä hyvällä menestyksellä paikalliseen kulttuuriin sopivan ja jatkuvan informaatiokampanjan avulla. Yksi tapa on ollut auttaa pääsemään eroon häpeän tunteesta, josta mielenterveyspotilaat kärsivät. Hankkeeseen on sisällytetty järjestelmällisesti yhteisön osallistumista tietoisuuden levittämiseen, siinä on mukana myös sukupuoleen tai sosiaaliseen taustastaan kytkeytyvä tasavertaisuusnäkökulma. Suunniteltu mielenterveyskoulutuskeskus Mazar (MHTC Mazar) jatkaa siitä mitä jo maan läntisillä alueilla on toiminnassa, aloittaen samantapaisen toiminnan seitsemässä maakunnassa maan pohjoisosissa. Mazar-e Sharifia mielenterveyshankkeen päämääränä on perustaa mielenterveysalan koulutuskeskus, joka tulee hankkeen loputtua olemaan psykiatrisen koulutuksen saaneiden ammattilaisten vetämä. MHTC Mazar kehittää ja vahvistaa paikallisten maan pohjoisosassa sijaitsevien terveyskeskusten mielenterveystyön kapasiteettia koulutuksen kautta. Tarkoituksena on tarjota mielenterveyspalveluita sekä kaupunkialueilla että maaseudulla Afganistanin terveysministeriön vaatimuksia noudattaen.Hankkeen tavoitteena on myös ennaltaehkäisevästi edistämää mielenterveyttä kouluttamalla koulujen opettajia, uskonnollisia johtajia, valtion virkamiehiä ja mahdollisesti myös muita kansalaisyhteikunnan avainhenkilöitä. Tätä toteuttetaan koulutuksen, median ja vaikuttamisen kautta. Hanke tulee osaksi IAM:n kansallista mielenterveystyöojelmaa Afganistanissa.

Myönnöt

  • 2013: 113 000 €
  • 2014: 160 546 €
  • 2015: 183 033 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lääketieteellinen koulutus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

  • Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry
  • International Assistance Mission

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

62507315

Tunnus

UHA2012-002775

Sivua muokattu

27.08.2013