Kestävä metsänkäyttö ja ruokaturva
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Kestävä metsänkäyttö ja ruokaturva

Kuvaus

Asukkaat 12 kylässä Kiwengwa-Pongwen metsänsuojelualueen ympärillä joutuvat turvautumaan kestämättömään metsänkäyttöön tehottomien viljelymenetelmien, vähäisen käytettävissä olevan maa-alan ja rajallisten elinkeinomahdollisuuksien takia. Samoista syistä yhteisöt kärsivät myös heikosta ruokaturvasta, joka heikentää oikeutta riittävään ruokaan. Projekti tähtää näiden kehitysongelmien ratkaisemiseen vahvistamalla kestävää metsähallintoa sekä metsävarojen suojelun että käytön näkökulmasta ja parantamalla kyläyhteisöjen ruokaturvatilannetta. Tavoitteiden saavuttamiseksi projekti tukee peltometsäviljelyn ja elinkeinojen, kuten vuohien ja mehiläisten kasvatuksen, kehittämistä tarjoamalla kyläläisryhmille koulutusta ja apua pienten alkuinvestointien hankintaan. Lisäksi projekti tukee puiden istutusta ja kahden taimitarhan perustamista yhteisöjen maille, rakennuttaa 200 perheelle polttopuuta säästäviä liesiä, edistää ympäristötietouden levittämistä kylissä ja järjestää kapasiteettikoulutusta yhteisötason metsätoimijoille.Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja eriarvoisuuden vähentämistä projekti pyrkii tukemaan osallistamalla naisryhmiä ja panostamalla maanviljelyyn, jossa naisilla on suuri rooli sekä parantamalla perusruokakasvien saatavuutta, mikä on tärkeää yhteisöjen haavoittuvimmassa osassa oleville. Peltometsäviljelmillä, puita istuttamalla, edistämällä tehokkaiden liesien käyttöä ja metsän hyvinvoinnista riippuvaisia elinkeinoja suojellaan alueen biodiversiteettiä ja biomassaa ja täten torjutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Elinkeinomahdollisuuksia monipuolistamalla parannetaan paikallisten kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.Projektin välittömät hyödynsaajat ovat tuetut 26 elinkeinoryhmää, 200 perhettä, jotka saavat tehokkaan lieden, kylien 11 metsänsuojelukomiteaa ja paikallinen yhteistyökumppani DFNR. Lopulta ruokaturvan lisääntyessä projekti hyödyttää kokonaisia kyläyhteisöjä, joissa asuu yhteensä noin 28 000 asukasta. Projekti tukeutuu jo olemassa oleviin DFNR:n, suojelukomiteoiden ja kyläyhteisöjen rakenteisiin ja niiden väliseen yhteistyöhön, mutta tukee myös uuden suojelukomiteoiden luoman yhteistyöjärjestön (Kiwengwa-Pongwe Community Forest Concervation Network) toimintaa. K-P CFCN saa koulutusta sen kapasiteetin kasvattamiseen, jotta se voi tulevaisuudessa toteuttaa yhteisöjen omaa metsähallintoa.

Myönnöt

 • 2013: 22 000 €
 • 2014: 21 000 €
 • 2015: 17 483 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Metsätalouden kehittäminen 34%
 • Erityiskohteitten suojelu 33%
 • Maatalouden vaihtoehtoinen kehitys 33%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset

Rahoituskanava

 • Geographical Society of Turku - Turun Maantieteellinen Seura
 • Department of Forestry and Non-Renewable Natural Resources (DFNR)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28235726

Tunnus

UHA2012-002772

Sivua muokattu

20.08.2013