Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.12.2014

YK:n Vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD

Kuvaus

Maailmassa on arviolta 1 miljardi eri tavoin vammaista ihmistä, eli. n. 15 % maapallon väestöstä. Heita uhkaa erityisesti kehitysmaissa köyhtyminen ja monenlainen syrjäytyminen (mm. syrjivä oikeuslaitos, koulutusjärjestelmä, infrastruktuuri, terveyspalvelut, poliittinen osallistuminen, asenteet jne.) YK:n vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD on YK-järjestöjen ( mukaan liittyneet UNDP, UNICEF, ILO, WHO, UN-DESA, OHCHR, UNFPA ja UNESCO), hallitusten ja vammaisjärjestöjen kumppanuusohjelma, johon voivat liittyä myös yksityiset rahoittajat ja kansainväliset järjestöt. Ohjelman rahastoa hallinnoi UNDP. Kumppanuuden tavoite on edistää kansallisten ja paikallisten toimijoiden (erit. hallitukset ja vammaisjärjestöt) kykyä panna toimeen vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta (CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Tämä tapahtuu valtavirtaistamalla vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet YK-järjestöjen yhteisiin Yksi YK –ohjelmiin ja rahoittamalla vammaisia henkilöitä tukevia maa-, teema-, ja aluekohtaisia sekä globaaleja hankkeita. UNPRPD edistää myös inklusiivista kehitystä kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisen rahoituskierroksen projektien kehitys on lupaavaa: Moldovassa on vahvistettu erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden oikeusturvaa, purettu laitoshoitoa ja perustettu psykiatrian Ombudsman; Costa Ricassa on luotu työmahdollisuuksia ja tuettu vammaisten henkilöiden yritystoimintaa, Togossa on inklusiivista koulutusta tukemalla mm. nostettu vammaisten lasten koulunkäyntiastetta132 %:lla, Tunisiassa hyväksyttiin Vammaisten henkilöiden oikeuksien peruskirja; Indonesiassa perustettiin inklusiivisten kaupunkien verkosto, ja Vietnamissa on koulutettu vammaisjärjestöjä sekä annettu lainopillista neuvontaa vammaisille henkilöille. Rahoitusta myönnetään 350.000 € hankkeille, jotka osoittavat voivansa mobilisoida saman verran rahoitusta muista lähteistä, jotta tulokset olisivat kestäviä. Hankkeet suunnitellaan maatasolla tiiviissä yhteistyössä vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen, kansallisten viranomaisten ja YK-järjestöjen kesken. Suomi on rahoittanut UNPRPD:tä vuosina 2012-2013 yht. 2.06 milj. € , ja on toiseksi suurin rahoittaja Australian jälkeen. Suomi on myös johtokunnan jäsen. UNPRPD:llä on reaaliaikainen nettiportaali: http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00.

Lisätietoa

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  05.12.2014

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 70%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 15%
  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 15%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892250

Tunnus

UHA2014-046913

Sivua muokattu

17.12.2014