Kylätalo
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Kylätalo

Kuvaus

Hanke perustuu yhteistyöhön Intian käsityöläisyhteisöjen koulutukseen , voimaannuttamiseen ja työllistämiseen keskittyvän Tikau Share ry:n ja arkitehtijärjestön Ukumbin välillä. Jotta voi kouluttautua ja työllistyä tulee kylän perusinfrastuktuurin tulla olla kunnossa. Näin ollen hakemus jakaantuu kahteen osaan: 1. Työllistymiseen tähtävään ammatilliseen koulutukseen, ja sen ohjelmiin. 2. Kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen. Kylään rakennetaan kylätalo jonka rakentamisen myötä luodaan myös alueellista tietotaitopääomaa ja rakennustaitoja. Työllistymiseen tähtäävät koulutusohjelmat ovat rytmitetty infrastruktuurin ja sään sallimissa rajoissa 3 .lle vuodelle. Lisätiedot hankeasiakirjassa liitteenä. Kylätalohankkeen välitön tavoite on mahdollistaa kyläläisten ammattikoulutus, työllistyminen sekä ammatinharjoittaminen heidän kotikylässään sekä tarjota ympärivuotista suojaa mahdollisten tulvien ja rankkasateiden varalta. Laajempi tavoite on voimaannuttaa sekä parantaa paikallisten kastittomien (dalit) perheiden sekä RAWHAAN naiskäsityöläisten sosioekonomista asemaa, sekä suunnitella ja toteuttaa yhdessä heidän kanssaan kestävän kehityksen mukainen kehitysohjelma Haltipadaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi kylään tarvitaan kylätalo, joka toimii työ- ja koulutustiloina, kokoontumispaikkana, varastona ja suojana. Työtilat mahdollistavat ammatin harjoittamisen omassa kotikylässä paremmissa oloissa kuin ulkona tai ahtaissa sisätiloissa. Kylätalo toimii monitoimitilana, joka mahdollistaa mm. koulutuksen ja työskentelyn inhimillisissä oloissa ympärivuoden. Kylätalon lisäksi hankkeeseen kuuluu olemassa olevien rakennusten kunnostaminen ja muuttaminen nykyisiin sääolosuhteisiin soveltuviksi. Rakennusten ruohokatot eivät kestä rankkasateita mitkä ovat lisääntyneet radikaalisti viimeisinä vuosina. Rakennusperinnettä kunnioittaen kehitetään kattomuoto joka suojaa saviseiniä. Sen lisäksi rakennetaan ojajärjestelmän sekä sadevesisäiliöitä kylään.

Myönnöt

 • 2013: 20 000 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Ympäristöapu
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Ammatillinen koulutus 40%
 • Maaseudun kehittäminen 30%
 • Alhaisten kustannusten asuntotuotanto 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Tikau Share ry
 • RURAL ACTIVE WOMEN’S HANDICRAFT ARTISAN ASSOCIATION (RAWHAA)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64516711

Tunnus

UHA2012-002786

Sivua muokattu

20.08.2013