Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.07.2014

AgriCord; Farmers Fighting Poverty

Kuvaus

AgriCord on maatalous- ja osuustoimintataustaisten kehitysyhteistyöorganisaatioiden yhteenliittymä. Sen tehtävänä on vahvistaa maaseudun edustuksellisia järjestöjä kehitysmaissa. AgriCordin tavoitteena on vahvistaa ja voimaannuttaa maa- ja metsätaloustuottajia kehitysmaissa ja samalla tervehdyttää taloudellisia ja sosiaalisia rakenteita. Periaatteena on lyhentää arvoketjuja ja mahdollistaa kokonaisvaltainen kehitys myös ketjujen alkupäässä. Tämä pyritään saavuttamaan etenkin järjestäytymällä ja kohdennetuilla tuilla. AgriCord tukee tuottajajärjestöjä Farmers Fighting Poverty – ohjelman alla, jonka osa tämä hanke on. Toiminta perustuu suoraan kehitysmaiden tuottajajärjestöiltä itseltään tuleviin projektihakemuksiin. Farmers Fighting Poverty -ohjelma kohdistuu viljelijöiden järjestäytymiseen ruohonjuuritasolla, mitä pidetään yhtenä tärkeimpänä edellytyksenä pienviljelijöiden tuotannon kasvattamiselle ja markkinoille pääsyyn. Hanke vahvistaa oikeutta ruokaan ja toimintatavoiltaan edistää ihmisoikeusperustaisuuden toteutumista. Ohjelmaan kuuluu perinteisen maa- ja metsätalousosuuskuntien lisäksi laajemmin maataloussektoria kuten puutarha-, mehiläis- ja kalantuotantoa, jotka usein ovat naisten elinkeinoja kehitysmaissa. Suomi on tukenut AgriCordia vuosina 2007–2014 yhteensä 6 350 000 eurolla. Nyt tukea myönnetään kolmeksi vuodeksi 2015-2018.

Rahoituspäätös  21.07.2014

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

IFAP/Agricord

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892416

Tunnus

UHA2014-011827

Sivua muokattu

28.08.2014