Perheiden tukemisen ohjelma
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Perheiden tukemisen ohjelma

Kuvaus

Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite on ihmisoikeuksien toteutuminen, erityisesti lasten ja naisten oikeuksien toteutuminen (suurin osa hankkeeseen osallistuvista huoltajista on yksinhuoltajanaisia). Hankkeen päätavoite on taata syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, jotka ovat vaarassa menettää perheensä, mahdollisuus kasvaa ja kehittyä luonnollisessa perheympäristössään. Tavoitteeseen pyritään tukemalla ja voimaannuttamalla lasten huoltajia ja yhteisöä, jotta he pystyisivät suojelemaan lapsiaan ja huolehtimaan heistä. Työtä tehdään yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Jatkohankkeen tavoitteena on myös vähentää alueen köyhyyttä ja tehdä vaikutustyötä lapsen oikeuksien puolesta. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle perheelle laaditaan perheen kehittämissuunnitelma. Tämän perusteella valitaan ne toiminnot joita perhe tarvitsee. Nämä toiminnot liittyvät mm. koulutukseen, ravitsemukseen, asuinolosuhteisiin, terveydenhuoltoon, ohjaukseen ja neuvontaan, lastenhoitoon, lasten oikeuksiin, lukutaitoon, talouden hoitoon, tulonhankintaan ja työnhakuun. Jatkohankkeessa toimintojen pääpaino tulee olemaan tulonhankinnan edellytyksiä luovissa toiminnoissa. Hankkeen ollessa täydessä käynnissä ohjelma tavoittaa 1000 lasta ja 240 perhettä.

Myönnöt

  • 2013: 100 000 €
  • 2014: 100 000 €
  • 2015: 95 000 €

Kohdemaa

Sierra Leone

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 80%
  • Ihmisoikeudet 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

SOS-lapsikyläsäätiö rs

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27202001

Tunnus

UHA2012-002756

Sivua muokattu

22.08.2013