Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut palestiinalaisperheille Libanonissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.08.2013

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut palestiinalaisperheille Libanonissa

Kuvaus

Palestiinalaispakolaisille ei ole ollut tarjolla mielenterveyspalveluja Libanonissa ennenkuin Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestö aloitti lasten mielenterveysohjelman 1997. Merkittävällä osalla asiakkaiksi tulleista lapsista on todettu oppimisvaikeuksia tai kehityksellisiä ongelmia, mutta niiden edellyttämää kuntoutusta ja erityisopetusta on niukalti saatavissa. Lisäksi nämä palvelut ovat perheille liian kalliita. Usein kysymys on sellaisesta monivammaisuudesta, jonka kuntoutus edellyttää laaja-alaista työotetta. BAS käynnisti vuonna 2009 kummiohjelman tarpeellisiksi havaittujen erityiskoulu- ja kuntoutuspalvelujen hankkimiseksi ja kulujen kattamiseksi. Runsaan kahden vuoden jakso on tuonut esiin kuntoutus- ja erityispedagogisten palvelujen järjestämisen vaikeudet ja niiden puutteesta koituvan uhan lasten kehittymiselle ja perheiden selviytymiselle. Vammaisilla lapsilla on oikeus edellytystensä mukaiseen inhimilliseen kehitykseen ja turvallisuuteen myös pakolaisuuden oloissa. Hankkeen tarkoituksena on: 1) järjestää 36 jatkokuntoutuspaikkkaa kuntoutuslaitoksessa, erityiskoulussa tai yksilöllisenä kuntoutusohjelmana lapsille, joiden on BAS-järjestön perheneuvolassa arvioitu tarvitsevan erityispalvelua 2) järjestää perheille ohjausta ja neuvontaa sekä vanhempainiltoja, tapaamisia, keskustelutilaisuuksia ja vapaamuotoista toimintaa, joka on perheille virkistävää, mutta samalla tutustuttaa heitä toisiinsa ja työntekijöihin niin, että perheet aktivoituvat edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaan ja harjaantuvat kehittämisehdotusten tekemiseen. 3) edistää kuntoutusta ja erityisopetusta tarjoavien palvelujen saatavuutta kohtuullistetuilla hinnoilla ja selvittää edellytykset BAS:in omalle kuntoutustoiminnalle. Hankkeessa kehittyy nykyistä kattavampi palvelujärjestelmä erityispedagogisia ja muita jatkokuntoutuspalveluita tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Hanke perustuu jo vuonna 2009 käynnistettyyn kummitukiohjelmaan. Toukokuussa 2012 oli 20 lapsella kuntoutuskummi, heistä 5 oli Suomesta. Odotuslistalla oli 139 lasta. BAS-järjestön periaatteisiin kuuluu sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys. Järjestö raportoi asiakkaistonsa sukupuoli- ja kansalaisuusrakenteen. Niukkuuden oloissa toimivana BAS-järjestö on tottunut ympäristöä säästäviin käytäntöihin.

Myönnöt

 • 2013: 62 160 €
 • 2014: 93 240 €
 • 2015: 93 240 €

Kohdemaa

Libanon

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Lääketieteelliset palvelut 40%
 • Esiopetus 20%
 • Sosiaaliturva ja -palvelut 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

 • Finnish Psychologists for Social Responsibility (FiPSR) Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV)
 • The National Institution of Social Care and Vocational Training (NISCVT) Beit Atfal Assumoud (BAS)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

85202503

Tunnus

UHA2012-002753

Sivua muokattu

08.08.2013