Henkilökunnan jatkokoulutus Saba Saba - terveyskeskuksessa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Henkilökunnan jatkokoulutus Saba Saba - terveyskeskuksessa

Kuvaus

Morogoron asukkaat eivät saa tarpeeksi tasokasta perusterveydenhoitoa, koska lääninsairaala ei enää ota perusterveydenhoitotasoisia potilaita.Morogoron kaupunki on päättynyt 1. nostaa Saba Saban, terveyskeskuksen tasoa ja 2. muuttaa kaupunginsairaalaksi, kun valtio myöntää sille rakennus-, varustus- ja henkilökuntaresurssit.Nyt tk ei pysty takaamaan riittäväntasoista perusterveydenhoitoa johtuen henkilöstön osaamis-tasosta ja laitteiden ja välineistön puutteesta.Pitkän tähtäimen tavoite: Morogoron kaupungin väestö saa tarpeeksi korkeatasoista perusterveydenhoitoa. Välitön tavoite: Morogoron asukkaille tarjotaan pääsy asialliseen perusterveydenhoitoon.Terveyskeskuksessa osaava ja taitava henkilökunta sekä välttämätön varustus ja välineistö (tavoite neljään heidän priorisoimaansa alueeseen). Muidenkin terveydenhoitopisteiden henkilökunnan tietotaitotaso kohentuu virkakierron ansiosta.LÄPILEIKKAAVAT TAVOITTEETIHMISOIKEUDETKöyhimpien, vammaisten, lasten, vanhusten, naisten sekä HIV-potilaiden on välttämätöntä saada hyvää perusterveydenhoitoa edullisesti.UUDET RAKENTEETTuemme valtion, läänin ja kaupungin päättämää uuden terveydenhoitoportaan kehittämistä Morogoron kaupunkiin: tämä terveyskeskus korotettaisiin korkeampitasoiseksi. (Pitemmällä tähtäimellä kaupunginsairaalaksi. Meillä on jatkoprojekti suunnitteilla tukemaan sitäkin vaihetta koulutuksen avulla.)PÄÄHYÖDYNSAAJATVÄLITTÖMÄTKoulutusta saavat: terveysaseman henkilökunta: lääkärit, hoitajat, hammaspuolen henkilökunta, laboratorion henkilökunta, muut.VÄLILLISET ELI LOPULLISET- Morogoron kaupungin asukkaat.- Muut välilliset: muiden terveyspisteiden henkilökunta (virkakierron kautta).TUOTOKSET JA HANKETOIMINNOT VALITUILLA ALUEILLA1. INFEKTIOIDEN ESTO PARANTUNUT - ryhmäopetus: koko henkilökunta - supported supervision = henkilökohtainen opetus - vain välttämätöntä laitteistoa ja tarvikkeita lahjoituksina tai hankitaan2. SUKUPUOLITAUTIEN DG JA HOITO PARANTUNUT - ryhmäopetus - supported supervision3. TRIAGE-MENETELMÄ ON PARANTANUT AKUUTTISAIRAUKSIEN HOITOA - ryhmäopetus, lääkärit, hoitajat - supported supervision4. LABORATORIOHENKILÖKUNTA KÄYTTÄÄ UUSIA MENETELMIÄ - harjoittelujaksot lääninsairaalassa - yhteistyömallien kehittäminen lääninsairaalan kanssa.

Myönnöt

 • 2013: 14 581 €
 • 2014: 10 533 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Perusterveydenhuolto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Vaasan Kehitysmaaseura ry Vasa U-landsförening
 • Morogoron kaupunki

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28235725

Tunnus

UHA2012-002758

Sivua muokattu

20.08.2013