"Toinen askel"- el Adden koulujärjestelmän kehitysohjelmassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

"Toinen askel"- el Adden koulujärjestelmän kehitysohjelmassa

Kuvaus

Uusi, kolmivuotinen hankerahoitus, on tarkoitettu El-Adden alueen kouluprojektin laajentamiseen koskemaan ammatillista koulutusta, sisältäen myös työpaja- ja puueppäkoulutuksen , sekä opettajien palkkauksen ja täydennyskoulutuksen.Poliittinen ja taloudellinen tilanne toiminta-alueella ei ole parantunut. Hankkeen puitteissa on kehitetty peruskoulutuksen ja viime vuosina myös lukiotasoisen opetuksen opiskelumahdollisuuksia. Koko Gedon läänin alueella ja erityisesti El-Adden kaupungissa ei kuitenkaan ole edelleenkään mahdollisuuksia ammattikoulutukseen tai korkeakoulutasoiseen jatko-opiskeluun. Somalian valtio ei edelleenkään pysty huolehtimaan lasten opetuksesta. Uudella hankkeella pyritään turvaamaan nykyinen lukio-opetuksen jatkuminen ja luomaan mahdollisuudet ammatilliseen opiskeluun.Hankkeelle haetaan rahoitusta tässä vaiheessa vuosille 2013–2015, mutta suunnitteilla on kaikkiaan yhdeksän vuoden koulutushanke.Alkavassa toisessa vaiheessa kolmivuotisen "Voimaannuttaminen -El-Adde" -koulutusohjelman aikana turvataan koulusta valmistuneiden nuorten mahdollisuudet jatko-opiskeluun kotiseudullaan rakentamalla 3-linjainen ammattikoulu El Addeen sekä työllistymistä parantavaa työpajatoimintaa.Hankkeella päätavoitteena on pyrkiä ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ammattiosaamista ja korkeakoulutusta lisäämällä. Ensimmäisen kolmivuotisjakson keskeiset tavoitteet ja toiminnot ovat:Vuonna 2013Investoinnit. - koulurakennuksen (6 luokkaa) laajentaminen- hankinnat (Koulu/työpajojen varustaminen)- nykyisten lukion opettajien (5) palkkauksen jatkaminen sekä seminaareihin osallistuminen (8 henkilöä) ja täydennyskoulutus- ARD-järjestön (2 hlöä) palkkaaminen ja - kirjanpitäjän ja tilintarkastajan palkkakulut- koulu/työpajojen varustaminen.Vuonna 2014- ammattikouluopetuksen käynnistäminen ja opettajien (6) palkkaaminen- nykyisten lukion opettajien (5) palkkauksen jatkuminen sekä seminaarit (12 henkilöä) ja täydennyskoulutus- kirjanpitäjän ja tilintarkastajan palkkauksen jatkuminen- koulu/työpajojen varustaminen.Vuonna 2015 - yliopisto-opintoihin suuntautuneiden nuorten tukiohjelman suunnittelu - edellä mainittujen lukion ja ammattikoulun opettajien palkkauksen jatkuminen, jatkokoulutus sekä- opetussuunnitelmien laatiminen- loppuarvioinnit ja hankkeen jatkosuunnitelmien tekeminen

Myönnöt

 • 2013: 79 344 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Ammatillinen koulutus 38%
 • Yläasteen ja lukion opetus 27%
 • Opetuksen infrastruktuuri 35%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Gannaane ry
 • Action for Relief & Development (ARD)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27311705

Tunnus

UHA2012-002762

Sivua muokattu

20.08.2013