Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.07.2015

OHCHR; YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijan tukeminen

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden oikeudet ovat Suomen ihmisoikeus- ja kehityspolitiikan painopistealue. Suomi tukee YK:n vammaisten oikeuksien erityisraportoijan työtä, jonka tavoitteena on parantaa ja lisätä tietoisuutta erityisesti kehitysmaissa asuvien vammaisten henkilöiden tilaneesta. Suomen tukeman hankkeen avulla pyritään vahvistamaan myös vammaiskysymysten huomioimista v. 2015 jälkeisellä kehitysagendalla. Hankkeen tavoitteena myös lisätä vammaisten henkilöiden osallistumista kansallisen ja kansainvälisen tason prosesseihin, joissa päätetään heitä itseään koskevista asioista. Suomi on tukenut erityisraportoijan työtä aiemmin UNDESA:n kautta. Raportoijan mandaatti siirtyi vuonna 2014 YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston yhteyteen. Raportoijan työ on ollut merkittävässä roolissa vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisessä erityisesti kehitysmaissa, ja Suomen tukea on vammaisyhteisössä arvostettu laajalti. Tukea on tarkoitus myöntää 200.000 EUR vuonna 2015.

Rahoituspäätös  02.07.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

UN Office of the High Comm of HR

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892630

Tunnus

UHA2015-016145

Sivua muokattu

23.07.2015