Nuorten mediafoorumi Palestiinassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Nuorten mediafoorumi Palestiinassa

Kuvaus

Nuorten syrjäytyminen on yksi Palestiinalaisalueiden vakavimmista kehitysongelmista. Suuri osa nuorista aikuisista on työttömänä ja moni kokee, ettei voi vaikuttaa tulevaisuuteensa. Nuorten mediafoorumi -hanke pyrkii ehkäisemään palestiinalaisten nuorten syrjäytymistä ja osattomuutta tarjoamalla heille kokemuksia aktiivisesta toimijuudesta omassa lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. Päätavoitteena on palestiinalaisten nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. Hanke luo palestiinalaisille nuorille turvallisia kohtaamispaikkoja (sekä kasvotusten että virtuaalisesti), joissa he voivat keskustella itselleen ajankohtaisista kysymyksistä ja etsiä niihin ratkaisuja. He oppivat mediataitoja ja tuottavat mediasisältöjä, jotta heillä olisi jatkossa keinoja ja osaamista saada äänensä kuuluville julkisessa keskustelussa.Hanke vähentää eriarvoisuutta mahdollistamalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten (kuten pakolaisleireillä asuvat nuoret, vammaisista erityisesti kuurot nuoret) osallistumisen. Nuorten välisen vuoropuhelun edistämiseksi toiminta on avointa kaikille – myös niille, jotka ovat palestiinalaisessa kontekstissa hyväosaisia. Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että toimintaan osallistuu sekä kristittyjä että muslimeja. Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Tyttöjen osuus hyödynsaajista on vähintään puolet ja heitä kannustetaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Hanke sitoutuu edistämään ilmastokestävyyttä ja tekee riskianalyysin projektin käynnistyessä. Hanke hyödyntää video- tai verkkoneuvottelujärjestelmiä ja sosiaalista mediaa, mikä mahdollistaa eri puolilla maailmaa olevien nuorten kohtaamiset ilman matkustamista. Hankkeessa jatketaan nykyisen rakenteen, Betlehemin yliopiston mediakasvatuskeskuksen (MEC) kehittämisestä. MEC on syntynyt aikaisemman hankeyhteistyön tuloksena.Hankkeen lopullisia hyödynsaajia ovat foorumin toimintaan osallistuvat, 14–26 vuotiaat palestiinalaiset nuoret tai nuoret aikuiset. He tulevat Palestiinalaisalueilta, Israelista, Golanilta ja pakolaisleireiltä naapurimaista sekä eri puolilta maailmaa, kuten Etelä-Amerikasta. Keskeisimmät hanketoiminnot ovat:1) Nuorten mediafoorumin ja medialeirien konseptin ja toteutuksen suunnittelu2) niiden toteuttaminen 2013–2015 3) Sosiaalisessa mediassa toteutettavan toiminnan suunnittelu ja toteutus

Myönnöt

 • 2013: 43 826 €
 • 2014: 43 826 €
 • 2015: 47 226 €

Kohdemaa

Palestiinalaisalue

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

 • Viestintä ja kehitys-säätiö
 • Betlehem University - Institute for Community Partnership

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

85906205

Tunnus

UHA2012-002739

Sivua muokattu

20.08.2013