Naisten tukikeskus Ariadna
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Naisten tukikeskus Ariadna

Kuvaus

Hanke on jatkoa hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2010-2011. Centre Ariadna Supporting women in crisis situation keskittyy naisiin kohdistuvan kotiväkivallan torjumiseen Moldovassa. Se tarjoaa kotiväkivallan ja ihmiskaupan uhreille tilapäisen turvapaikan, jossa he saavat lääketieteellistä psykologista ja sosiaalista tukea. Hanke tukee naisten turvakeskuksen toimintoja, järjestämällä kuntoutusta ja koulutusta naisille. Hanke tarjoaa toimintoja ja palveluja kotiväkivallan ja ihmiskaupan estämiseksi. Sen tavoite on taistella laajalla rintamalla kotiväkivaltaa ja ihmiskauppaa vastaan. Liikkuva yksikkö vie sosiaalityöntekijän, psykologin ja juristin palveluja kauempana asuville hyödynsaajille. Valistaa yhteiskuntaa ja suurta yleisöä, mihin perheväkivalta ja ihmiskaupan kasvu johtavat. Laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi, hyödynsaajien identifioimiseksi ja ohjaamiseksi palvelujen piiriin tehdään yhteistyötä pohjoismoldovalaisen tiimin kanssa, johon on koottu asiantuntijoita useilta eri aloilta. Pitkän tähtäyksen tavoite on vaikuttaa Moldovan asenneilmapiiriin suhteessa kotiväkivaltaan ja ihmiskauppaan sekä kehittää yhteistyötä paikallisten viranomaisten, kuten kunnan, oikeuslaitoksen ja poliisin kanssa. Hanke pyrkii parantamaan kotiväkivallan ja ihmiskaupan uhrien ja potentiaalisten uhrien tunnistamista, suojelua, tukemista.

Myönnöt

  • 2013: 42 710 €
  • 2014: 45 330 €
  • 2015: 48 135 €

Kohdemaa

Moldova

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Suomen Caritas ry Caritas Finland rf

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

87301201

Tunnus

UHA2012-002746

Sivua muokattu

22.08.2013