HIV hanke Laupias samarialainen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

HIV hanke Laupias samarialainen

Kuvaus

Malawin Pipliaseuran hiv-hanke on osa yli 20 Afrikan maassa toimivaa Laupias samarialainen hiv-ohjelmaa (LS). Ohjelmaa koordinoi Pipliaseurojen hiv-työn toimisto. Tavoitteena on vähentää hiv-tartuntoja ja hivin kanssa elävien leimaamista ja syrjintää. LS-ohjelma pyrkii vahvistamaan kirkkojen osuutta hiv-työssä. Yksilöille ja yhteisöille pyritään antamaan tietoa hivistä ja aidista ja niihin liittyvästä riskikäyttäytymisestä, rohkaistaan osallistumaan hiv-testauksiin ja edistetään seksuaalikasvatusta, pyritään vähentämään syrjintää ja leimaamista, edistetään hivin kanssa elävien ihmisoikeuksia ja uudistetaan kirkkojen ja paikallisseurakuntien sosiaalista vastuuta. Ohjelmalla on kaksi pääkohderyhmää: yhteisöjen johtajat ja vastuullisessa asemassa toimivat, jotka voivat toimia kouluttajina sekä ihmisryhmät, jotka ovat erityisen haavoittuvia (nuoret, naiset, hivin kanssa elävät ja pariskunnat). Ohjelman strategia perustuu koulutukseen ja viestintään ja se tähtää käyttäytymisen muutokseen. Yksilöiden ja yhteisöjen kanssa työskennellään interaktiivisesti ja pyritään luomaan (kokemusten) jakamiseen kannustava ympäristö. Ohjelman käytännön strategia on 2-ulotteinen: tiedottaminen yhteisöjen ja uskonnollisten johtajille ja heidän mobilisointi sekä kouluttajien kouluttaminen, jotta tavoitetaan ruohonjuuritaso. Interaktiiviset työpajat pyrkivät jakamiseen, keskusteluun ja kaikkinaiseen vuorovaikutukseen, mikä edistää muutoksia asenteissa ja käyttäytymisessä. Ohjelma myös kannustaa vertaisryhmien perustamiseen. Hankemateriaalit ja -koulutus huomioivat sukupuolten tasa-arvon monipuolisesti. Hankehenkilöstöä myös koulutetaan edelleen gender-asioissa. Ihimisarvo on yksi ohjelman avainelementeistä. Ympäristökestävyyttä pyritään huomioimaan eri toiminnoissa. Hanke toimii olemassaolevien rakenteiden puitteissa, mikä sisältää valtiollisen hiv-työn koordinoinnin, uskonnolliset verkostot ja paikallisyhteisöt. Välittömiin hyödynsaajiin kuuluvat hivin kanssa elävät ja erityisesti huomiota kohdistetaan naisiin ja nuoriin.Avaintoimintoihin kuuluvat erityyppiset työpajat hyödynsaajille ja vuosittaiset koulutukset hankehenkilökunnalle. Näihin koulutuksiin osallistuvat muut Afrikan pipliaseurat, joilla on myös Laupias samarialainen -hanke (yli 20 maata), muut kumppanit (Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Iso-Britannian pipliaseurat) ja Afrikan hiv-työn toimisto.

Myönnöt

  • 2013: 94 650 €
  • 2014: 93 500 €
  • 2015: 84 150 €

Kohdemaa

Malawi

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • HIV/AIDS, yhteiskunnalliset vaikutukset 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Finnish Bible Society

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25302001

Tunnus

UHA2012-002740

Sivua muokattu

22.08.2013