Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.11.2016

YK; OHCHR; Ihmisoikeusindikaattorit välineenä vastuunalaisuuden vahvistamiselle kestävässä kehityksessä

Kuvaus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on vuodesta 2004 lähtien kehittänyt indikaattoreita, joilla voidaan mitata ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa. Ihmisoikeusindikaattoreilla on keskeinen merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteutumisen arvioimisessa. Suomi tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston projektia ihmisoikeusindikaattorit välineenä vastuunalaisuuden vahvistamiselle kestävässä kehityksessä. Tuettavan toiminnan tavoitteena on 1) ihmisoikeusperustaisen metodologian, tiedonkeruun ja tietokantojen kehittäminen kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattoreille, erityisesti tavoitteelle 16, 2) järjestön aikaisemmin laadittujen indikaattoritaulukoiden päivitys SDG- indikaattoreiden valossa sekä kansallisen kapasiteetin vahvistaminen 3) vahvistaa osaamista ihmisoikeusperustaisessa tiedonkeruussa maatasolla ja 4) rakentaa kumppanuuksia kansallisten viranomaisten ja ihmisoikeusjärjestöjen välille. Suomen tuki OHCHR:lle kattaisi kauden joulukuu 2016- heinäkuu 2017. Tuen kokonaissumma on 100.000 euroa.

Rahoituspäätös  10.11.2016

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
 • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights (extrabudgetary contributions only)

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892660

Tunnus

UHA2016-004010

Sivua muokattu

29.06.2017