Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.06.2016

Tuki YK:n eritysraportoijalle äärimmäisestä köyhyydestä ja ihmisoikeuksista

Kuvaus

Hankkeella tuetaan YK:n äärimmäistä köyhyyttä ja ihmisoikeuksia käsittelevän eritysraportoijan työtä vuonna 2016-2017. Eritysraportoija tekee virallisia maavierailuja, käy vuoropuhelua eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa, sekä vastaanottaa tietoa ja valituksia yksityishenkilöitä ja kansalaisjärjestöiltä. Mandaatin tarkoituksena on identifioida kansallisia ja kasainvälisiä esteitä köyhien ihmistenihmisoikeuksien toteutumiselle sekä tehdä suosituksia näiden poistamiseksi. Vuosina 2016-2017 mandaatinhaltija Philip Alston tavoitteena on tutkimuksen ja suositusten avulla: 1. Syventää ymmärrystä TSS- oikeuksien toimeenpanon mahdollisuuksista ja niiden sitovuudesta; 2. Edistää maailmapankkiryhmän ja muiden rahoituslaitosten ihmisoikeusvastuuvelvollisuutta; 3. Syventää ymmärrystä taloudellisen inklusiivisuuden ja ihmisoikeuksien rajapinnoista; ja 4. Syventää ymmärrystä verotuksen ja ihmisoikeuksien vuorovaikutussuhteista ja rajapinnoista. Suomen vuonna 2015 antama rahoitus mahdollisti erityisraportoijan tutkimus-, taustatyön ja sidosryhmäkonsultaatiot ihmisoikeusneuvostolle ja YK:n yleiskokoukselle annettavia raportteja varten. YK:n yleiskokoukselle annettava vuosiraportti käsitteli Maailmanpankkia ja rahoituslaitoksen lähestymistapaa ihmisoikeuksiin. Raportti, joka osoitti Maailmanpankin lähestymistavan ihmisoikeuksiin olevan syvästi epäjohdonmukainen, tarkasteli rahoituslaitoksen päätösten oikeudellista perustaa, sen tiedotusta, politikka-analyysia, toimintaa ja turvalausekkeita. Suomen rahoituksella tuettiin myös eritysraportoijan työtä laatia raporttinsa ihmisoikeusneuvostolle. Vuonna 2015 tämä käsitteli syrjinnän vaikutuksia yhä lisääntyvään eriarvoistumiseen. Raportin löydöksissä todetaan ihmisoikeuksien edistämisen olevan tärkeä komponentti köyhyydenvähentämisessä ja konkretisoidaan, että syrjintä on avaintekijä taloudellisen eriarvoisuuden syntymisessä. Eritysraportoija tekee työtä pro bono ja hoitaa samanaikaisesti täysaikaista professuuria New Yorkin yliopistossa. Suomelta tuella turvattu tutkija-apu on vahvistanut temaattista raportointia ja maavierailua varten tarvittavaa valmistelu- ja tutkimustyötä ja tätä kautta myös mahdollistanut hyvin konkreettisten ja laadukkaiden suositusesitysten tekemisen.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights (extrabudgetary contributions only)

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892634

Tunnus

UHA2016-003166

Sivua muokattu

23.06.2016