Lhomi yhteison kehittamishanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Lhomi yhteison kehittamishanke

Kuvaus

Hanke keskittyy noin 6 300 lhomiin, jotka asuvat syrjäisillä vuoristoalueilla Koillis-Nepalissa, Khandbarissa ja Kathmandussa. Suurimmat kehitykseen liittyvät ongelmat ovat äärimmäinen köyhyys, hyvin korkea lapsi- ja äitikuolleisuus, toimivan terveydenhuoltojärjestelmän puuttuminen ja heikko koulutus. Lisäksi alueilla ei ole teitä eikä sähköä. Hankkeella on kolme tavoitetta: - Lisätä lasten ja aikuisten määrää, joilla on sekä lhomin että nepalin kielen toiminnallinen luku- ja kirjoitustaito - Tarjota hygieniaan liittyvää tietoa sekä perusterveydenhuollon, kätilöntyön ja eläinlääkinnän koulutusta - Aloittaa 3 monikielistä koulutusta antavaa pilottiesikoulua Katsaus poliittisiin lukutaitoa koskeviin asiakirjoihin osoittaa, että hankkeen tavoitteet ja toiminta ovat selvästi linjassa Nepalin hallituksen strategisten suunnitelmien ja toimintatapojen kanssa. NELHOS-järjestön, opetusministeriön ja NFEC:n (Non Formal Education Centre) yhteisessä kokouksessa 2008 hallituksen edustajat olivat kiinnostuneita lhomi-hankkeesta. Lisäksi Nepalin viimeisintä PRSP:tä on käytetty osoittamaan hankkeen toimintatapojen oikeutus. Siinä on kaksi tavoitetta, jotka huomioidaan tämän hankkeen kautta: 1. Yli 15-vuotiaiden lukutaidon parantaminen 2. Yli 15-vuotiaiden naisten ja tyttöjen lukutaitoisuuden lisääminen Hankkeen eetokseen vaikuttavat kansainvälisen kehityspolitiikan tavoitteet mukaan lukien köyhyyden poistaminen lisäämällä koulutusta, edistämällä naisten voimaantumista ja sukupuolten tasa-arvoa, käyttämällä ympäristöystävällistä teknologiaa ja edistämällä koulutusta yleisenä ihmisoikeutena. NELHOS-järjestön tavoitteena on parantaa lhomi-yhteisön jäsenten taloudellista ja sosiaalista asemaa tarjoamalla äidinkielistä ja ammattiin tähtäävää koulutusta. Kansainvälinen yhteisö on tunnustanut koulutuksen lisäämisen ja köyhyyden vähenemisen välisen yhteyden. Hanke antaa naisille ja tytöille toisen mahdollisuuden oppia lukemaan ja kirjoittamaan lhomin ja nepalin kielillä. Noin 85 prosenttia hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneista oli naisia, mikä oli hyvin menestyksekästä. Avainasemassa olevat toimet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Perustaa yhteisönkehityskomiteoita 18 kylään - Hallinnoida aikuisten lukutaito-ohjelmaa - Perustaa 3 monikielistä opetusta antavaa pilottiesikoulua - Tarjota ammatillista koulutusta - Kasvattaa NELHOS-järjestön kapasiteettia

Myönnöt

 • 2013: 55 000 €
 • 2014: 65 000 €
 • 2015: 65 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 60%
 • Esiopetus 20%
 • Terveystietouden edistäminen 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry (WRK)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

66012601

Tunnus

UHA2012-002713

Sivua muokattu

22.08.2013