Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.03.2015

Turkki, No Lost Generation -strategia. Tuki UNICEFin kautta Turkin opetussektorille

Kuvaus

Jo yli 6,5 miljoonaa syyrialaislasta on Syyrian sodan vuoksi humanitaarisen avun tarpeessa Syyriassa tai pakolaisina Syyrian naapurimaissa. No Lost Generation (NLG) on alueellinen strategia, jonka kautta parannetaan näiden lasten koulunkäyntimahdollisuuksia, tuetaan lastensuojelua sekä lasten ja nuorten elämäntaitojen ja ammattikoulutusta. Suomi on tukenut strategiaa tähän mennessä 5 miljoonalla eurolla Libanonissa UNICEFin kautta. Aloitteen ansioksi voidaan toistaiseksi lukea ainakin kouluakäymättömien pakolaislasten osuuden lasku alueella 70:stä 49 prosenttiin heinäkuuhun 2014 mennessä, kun samassa ajassa pakolaislasten määrä lähes kaksinkertaistui. Lisärahoitus strategialle, 2,5 MEUR, kohdistetaan UNICEFin tekemälle työlle Turkissa. Ohjelmallisesti se tarkoittaa Turkin 3RP:n (Regional Refugee & Resilience Plan) koulutussektorin rahoittamista UNICEFin kautta. Ohjelman tavoitteena on 1) varmistaa syyrialaispakolaislasten ja -nuorten kestävä pääsy virallisen tai epävirallisen opetuksen pariin; ja 2) parantaa opetuksen laatua ja mahdollistaa suojeleva oppimisympäristö. Kv. kehitys- ja humanitaarinen rahoitus Turkin osalta on ollut toistaiseksi erittäin matala: vain 36 % tarpeesta vuonna 2014. UNHCR ennakoi, että Turkkiin voi siirtyä lähes 900.000 uutta pakolaista vuoden 2015 lop-puun mennessä. Tämä nostaisi kokonaismäärän noin 2,5 miljoonaan. Pakolaisvirta keskittyy maan köyhiin eteläosiin, maaseudulle, aiheuttaen valtavan kuorman paikallisyhteisöille ja -palveluille. Näin ollen tuki ylemmän keskitulon maaksi laskettavalle Turkille on perusteltua. Vaikka Turkin sisäpoliittinen tilanne on melko vakaa, toteutetaan han-ketta silti kohtalaisen riskin oloissa.

Rahoituspäätös  09.03.2015

2 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 40%
  • Opetuksen infrastruktuuri 30%
  • Opettajien koulutus 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

  • YK:n lastenrahasto
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85501123

Tunnus

UHA2015-005050

Sivua muokattu

22.04.2015