Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.11.2016

IUCN-Suomi puitesopimus

Kuvaus

IUCN on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen toimija biodiversiteetin suojelussa, luontoperustaisten ratkaisujen ja hyvän ympäristöhallinnon edistäjänä. Suomen ja IUCN:n välisen puitesopimuksen kautta tuetaan ympäristöllisesti kestävän kehityksen integrointia kehitysmaiden kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön ja niiden kehitysohjelmiin erityisesti liittyen biodiversiteetin suojeluun, ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, sekä köyhyyden vähentämiseen ja turvallisuuteen. Suomen yleistuki (350 000 €) painottaa tehokasta ja oikeudenmukaista ympäristö/luonnonvarahallintoa; luontoperustaisten ratkaisujen kehittämistä kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökehityksen tukemiseksi; ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemistä ja niihin sopeutumista. Näillä painopistealueilla korostetaan erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantamista kuten myös kv. ympäristösopimusten välisten synergioiden vahvistamista kehitysmaissa.

Lisätietoa

https://www.iucn.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  16.11.2016

350 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
 • Luonnon monimuotoisuus 40%
 • Biosfäärin suojelu 10%

Erityinen kohderyhmä

 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

International Union for Conservation of Nature

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89886601

Tunnus

UHA2016-005791

Sivua muokattu

24.11.2016