Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.08.2014

Yleistuki Women's World Banking (WWB) -järjestölle vuosiksi 2014-2016

Kuvaus

Women's World Banking (WWB) on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka koordinoi 28 maassa toimivan 39 pienrahoituslaitoksen globaalia verkostoa. WWB edistää kehitysmaiden köyhien naisten ja heidän perheidensä voimaannuttamista, toimeentuloa ja osallistumista parantamalla rahoituspalvelujen ja niihin liittyvän tiedon ja markkinoiden saavutettavuutta sekä kehittämällä rahoituspalveluja. WWB kehittää pienrahoitustoimijoiden kapasiteettia sekä suunnittelee rahoitustuotteita ja -palveluja niiden asiakkaiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä pienrahoituslaitosten kanssa. WWB:n verkoston pienrahoituslaitoksilla on yhteensä 19,4 miljoonaa asiakasta, joista 73 % eli noin 14 miljoonaa on naisia. WWB:n strategiassa (2014-2016) on 5 tavoitetta joiden avulla se pyrkii pitkän aikavälin vision toteutumiseen: 1) naisten rahoituspreferessien, -käyttäytymisen ja -tarpeiden ymmärtäminen; 2) tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, skaalaaminen ja monistaminen; 3) institutionaalisen johtajuuden vahvistaminen naisten inklusiivisten rahoituspalvelujen lisäämiseksi; 4) pienrahoitussektoriin vaikuttaminen ja WWB-verkoston parempi palveleminen tiedon avulla; ja 5) naisten rahoituspalvelujen liiketoiminnallisen hyödyn perusteleminen. WWB:n erityinen vahvuus on toiminnan keskittyminen köyhien naisten hyväksi. Se sekä tunnistaa naisten roolin taloudellisina toimijoina että vahvistaa naisten taloudellisen voimaannuttamisen merkitystä kotitalouksille ja yhteisöille. Menestyvät naiset voivat omalla esimerkillään toimia tiennäyttäjinä muille. Naisten voimaantuminen on tärkeä sukupuolten välisen tasa-arvon lisääjä. WWB:stä tehdyn puolueettoman evaluaation mukaan WWB:llä on laajakantoisia myönteisiä vaikutuksia naisten taloudelliseen ja sosiaaliseen voimaantumiseen, inklusiivisia rahoituspalveluja naisille tarjoavien pienrahoituslaitosten tuote- ja palveluvalikoimaan, innovatiivisuuteen ja taloudelliseen kestävyyteen sekä koko pienrahoitussektorin kehittymiseen. Lisäksi WWB on ylittänyt omat kunnianhimoiset tavoitteensa 57 prosentissa seurantaindikaattoreistaan. Vuosiksi 2014-2016 WWB:lle myönnetään 2 000 000 euroa. Suomi on aiemmin tukenut WWB:tä vuosina 2011-2013 yhteensä 1 800 000 eurolla.

Lisätietoa

http://www.swwb.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Epävirallisen ja puolivirallisen sektorin rahoituksen välittäjät 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Women's World Banking

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89891401

Tunnus

UHA2014-010926

Sivua muokattu

28.08.2014