Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.01.2013

Tarinateltta Afrikassa

Kuvaus

Tämä hanke pyrkii tuomaan uudenlaisia ratkaisumalleja tiedonsaannin sekä köyhien ihmisten mediaan pääsyn ongelmaan. Keskeinen kehitysongelma liittyy täten demokratiaan ja tiedonvälitykseen demokratian kulmakivenä. Hankkeen päätavoite on kouluttaa ja rakentaa toimiva Tarinateltta-tuotanto ensi vaiheessa Keniaan ja valmistella sen kautta toimintaa kahdessa muussa (Kongo- Kinshasha ja Mosambik). Koulutuksen aikana tuotetaan kolmessa vuodessa 150-250 kenialaista tarinaa, joita levitetään ao. maassa sekä kansainvälisesti. Tämän lisäksi kenialaisille dokumentaristeille pidetään luentosarjoja myös konventionaalisten dokumenttien tuotannosta. Projektin päättyessä tulee Tarinateltta-tuotanto jatkumaan Keniassa ja konsepti on modifioitu juuri afrikkalaisiin tarpeisiin muiden maiden toiminnan käynnistämiseks. Projektin aikana rakennetaan myös yhteistyötä eri julkaisualustojen kanssa. Tarinateltan tarinat sopivat nimittäin levitettäviksi paitsi television, netin ja dvd:n avulla myös radiossa ja printtimediassa sekä myös kännyköissä. Tarinateltta-projektin suurempana tavoitteena on rakentaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa keskiössä ovat yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat ihmiset: he joiden ääntä ei yleensä kuulla. Ja heidän tarinoidensa kautta synnyttää yhteiskunnassa keskustelua ja reaktioita niin demokratiasta, ihmisoikeuksista, marginaalissa olevien ryhmien koulutukseen pääsystä, naisten asemasta kuin ympäristöstäkin. Tarinateltta on muodoltaan yksinkertainen: telttastudio valoineen ja blue screeneineen. Mutta sen lähtökohtana on monessa yhteiskunnassa lähes vallankumouksellinen asenne. Ihmisiä ei kohdella apua tarvitsevina tai elokuvantekijän välineinä. Teltta pyytää ihmisiä kertomaan tarinoita, jotka ovat "heidän mielessään ja sydämissään". Sisällöllisesti: niin Suomen kuin Boliviankin kokemukset Tarinateltasta kertovat, että juuri ihmisen omissa kokemusten kautta kaikkien kipeimmät ja tärkeimmät kysymykset nousevat esille aivan eri tavalla kuin esim. NGO-videoissa. Omantunnonarvo, epäoikeudenmukaisuus, rakkaus, koulutus, naisten asema, demokratia, yhteistoiminta, saavutusten tärkeys - tarinoita voidaan hyvin ryhmitellä teemojen mukaan myös kokonaisuuksiksi.

Myönnöt

 • 2013: 36 899 €
 • 2014: 27 218 €
 • 2015: 22 609 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Vapaa tiedonkulku 60%
 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
 • Ihmisoikeudet 10%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • VIestintä ja kehitys-säätiö
 • Steps in the Southern Africa
 • Seven Productions

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24821118

Tunnus

UHA2012-002723

Sivua muokattu

08.01.2013