Ihmisarvoinen elämä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Ihmisarvoinen elämä

Kuvaus

Tämä projekti on jatkoa edelliselle projektille ja se tähtää köyhien nuorten työllistymiseen maaseutukylissä koulutuksen, työmarkkinatietouden lisäämisen ja uusien työpaikkojen luomisen kautta. Odotettu pitkän tähtäimen vaikutus on, että nuoret kykenevät ansaitsemaan elantonsa itse ja heidän on mahdollista jäädä asumaan maaseutukyliinsä, edistäen siten näiden köyhien kylien sosiaalista ja taloudellista elämää. Tämä jatkohankkeen ideana on varmistaa aikaisempina vuosina koulutettujen nuorten työllistyminen. Hanke on kouluttanut paljon nuoria, jotka tarvitsevat opastusta työllistymisessä.Projektialueella nähtävä kehitysongelma on maan uuden vaurauden epätasainen jakautuminen eri alueiden ja yhteiskunnan eri kerrosten välillä. Suurella osalla kansaa on vakavia vaikeuksia elantonsa ansaitsemisessa. Tämä pätee erityisesti kaukana pääkaupungista sijaitseviin alueisiin, kuten alueeseen, jossa Ihmisarvoinen elämä -projekti toimii. Työttömyys johtaa köyhyyteen, sosiaalisiin ongelmiin ja ihmisten muuttamiseen työn perässä suurempiin kaupunkeihin ja ulkomaille. Tällä puolestaan on monia seuraamuksia: kylien talouden taantuma, työkykyisen väestön menetys sekä erityisesti miesten poismuuton seurauksena myös perheiden jakautuminen ja epätasapainoinen sukupuolijakauma kylissä.Projektin avaintoimintoja ovat nuorten ammatti- ja yrittäjyyskoulutus, sekä heidän tukemisensa pienyritysten perustamisessa ja työnhaussa.

Myönnöt

  • 2013: 108 000 €

Kohdemaa

Azerbaidžan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%
  • Ammatillinen koulutus 60%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Ky

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

67401101

Tunnus

UHA2012-002721

Sivua muokattu

22.08.2013