Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.12.2014

IOMn hanke kauttakulkusiirtolaisten terveystilanteen parantamiseksi Marokossa, Egyptissä, Libyassa, Tunisiassa ja Jemenissä

Kuvaus

Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOMn (International Organization for Migration) hankkeen tavoitteena on tukea maiden relevanttien hallintojen sekä sidosryhmien työtä kauttakulkusiirtolaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Marokossa, Egyptissä, Libyassa, Tunisiassa ja Jemenissä. Kaikki maat ja toiminta ovat ODA-kelpoisia. Jokaisessa maassa IOM aikoo toteuttaa erilaisia aktiviteetteja: suoraa avustusta lääketieteellistä sekä humanitaarista tukea tarvitseville siirtolaisille, tukea kansallisille viranomaisille siirtolaisia ja heitä vastaanottavia yhteisöjä koskevissa terveysasioissa, valtion sekä muiden terveyspalveluja tuottavien tahojen kapasiteetinkehittämistä antaa siirtolaisten erityistarpeet huomioivaa terveyspalvelua, siirtolaisten tietoisuuden lisäämistä heille tarjolla olevista terveyspalveluista, terveysasioista sekä muista relevanteista asioista sekä auttaa kansalaisyhteiskuntaa kaikkein eniten apua tarvitsevien ryhmien (mm ihmiskaupan uhrit, naissiirtolaiset, yksinhuoltajaäidit, ilman huoltajaa olevat alaikäiset) avustustyössä. Lisäksi IOM aikoo edistää alueellista dialogia siirtolaisasioissa. Aiemmin on tuettu vastaavaa, mutta vain Egyptissä ja Jemenissä toteutettua, hanketta vuodesta 2010. Hanke päättyi syksyllä 2014 ja se saavutti pääosin kaikki sille asetetut tavoitteet ja joiltain osin myös ylitti ne. Vuonna 1951 perustetulla IOMlla on 156 jäsentä, 9 alueellista toimistoa sekä lisäksi maatoimistot yli 100 maassa. Tästä hankkeesta kokonaisvastuu on Marokon maatoimistolla ja hankkeeseen osallistuvat lisäksi IOMn toimistot Tunisiassa, Libyassa, Jemenissä ja Egyptissä. Hankkeen budjetti on yhteensä 2 750 000 euroa 30 kuukaudelle vuosina 2015-2017.

Rahoituspäätös  16.12.2014

2 750 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveystietouden edistäminen 50%
  • Ihmisoikeudet 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kv siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900412

Tunnus

UHA2014-051464

Sivua muokattu

19.12.2014