Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.03.2016

Suomen tuki Water Supply & Sanitation Collaborative Councilille (WSSCC)

Kuvaus

Vesihuollon ja sanitaation yhteistyöneuvosto (Water Supply & Sanitation Collaborative Council WSSCC) on erityisesti kaikkein köyhimpien sanitaation parantamiseen ja hygieniatyöhön keskittyvä monitoimijaverkosto. WSSCC:n toiminta jakautuu maatason työhön joka rahoitetaan globaalista sanitaatiorahastosta (Global Sanitation Fund, GSF) sekä informaation tuottamiseen, kampanjointiin ja tiedottamiseen, jotka rahoitetaan Sanitation Leadership Trust Fundista (SLTF). WSSCC:n oikeudellinen isäntäorganisaatio on UNOPS. WSSCC:n työn painopiste on maaseudulla vähiten kehittyneissä maissa Afrikassa ja Aasiassa. Maatasolla WSSCC noudattaa Community Lead Total Sanitation (CLTS) -mallia. WSSCC ei rahoita käymälöiden rakentamista, vaan tähtää käyttäytymisen muutokseen jakamalla tietoa ja valistusta. Suomi on myöntänyt yleistukea WSSCC:n keskipitkän aikavälin strategian (2012-2016) toteuttamiseen 1 MEUR vuosittain vuodesta 2012 alkaen. Suomen rahoituskaudella WSSCC:n keskeisiä tuloksia ovat olleet avoimeen maastoon ulostamisen väheneminen maaohjelmamaissa sekä kuukautishygieniaan liittyvä politiiikkatyö. Esitetään, että Suomi myöntää WSSCC:lle 500 000 euroa yleistukea keskipitkän aikavälin strategian toteuttamiseen vuodelle 2016, vuoden 2016 määrärahoista. http://wsscc.org/

Lisätietoa

http://www.wsscc.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  29.03.2016

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Perus vesihuolto ja sanitaatio 30%
 • Perus sanitaatio (maaseutu) 40%
 • Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus 30%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Water Supply & Sanitation Collaborative Council
 • YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892106

Tunnus

UHA2016-000926

Sivua muokattu

06.04.2016