Kansalaisyhteiskunnan kapasiteetinrakennus: YK-prosessit ja vaikuttamistyö
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Kansalaisyhteiskunnan kapasiteetinrakennus: YK-prosessit ja vaikuttamistyö

Kuvaus

Moninaiset kriisit kuten ilmastokriisi, ruoka-, energia ja nuorisotyöttömyyskriisit edellyttävät uudenlaisia ratkaisumalleja ja sektorikeskeisestä lähestymistavasta irrottautumista. Keskenäisriippuvuuksien tunnistaminen sekä laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kesken ovat avaimia kestävien ratkaisujen tunnistamiseksi ja edistämiseksi. Tämä vaatii uudenlaista asiantuntijuutta myös kansalaisyhteiskunnan toimijoilta ja hanke tähtää juuri tämän potentiaalin kehittämiseen. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden vaikuttamiskapasiteetin lisäämiseen tähtäävä koulutushanke tähtää kehityspoliiittisen toimintaohjelman läpileikkaavien tavoitteiden, ilmastonmuutoksen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisoikeusperustaisen kehityksen valtavirtaistamiseen sekä uusien kumppanuuksien luomiseen. Hankkeen osallistujat valitaan hakemusten perusteella niin, että he edustavat monipuolisesti erilaisia taustaryhmiä ja pystyvät käyttämään koulutuksen laajemman joukon hyödyksi. Hankkeessa järjestetään kuusi temaattista koulutusta: 1) Ilmastonmuutos, niukkenevat resurssit ja konfliktit, 2) Naiset, rauha ja turvallisuus, 3) Alkuperäiskansat ja kestävä kehitys, 4) Vammaisten ihmisoikeudet osaksi kehitystavoitteita, 5) Ilmastonmuutos ja tasa-arvokysymykset sekä 6) Vuosituhattavoitteisiin ja tuleviin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen myöhemmin täsmentyvä teema, jossa hyödynnetään kokemuksia kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) ja lasten oikeuksien sopimukseen (CRC) liittyvistä kansalaisyhteiskunnan varjoraportointikäytännöistä.

Myönnöt

 • 2013: 180 000 €
 • 2014: 180 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Ympäristöapu
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 80%
 • Monisektorinen opetus ja koulutus 10%
 • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • UN Association of Finland
 • United Nations Association of Tanzania
 • World Federation of United Nations Associations WFUNA

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28235722

Tunnus

UHA2012-002706

Sivua muokattu

20.08.2013