Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.11.2016

UNDP, Afganistanin työllisyyshanke SALAM

Kuvaus

Support to Afghanistan Livelihoods and Alternatives to Migration (SALAM) -hanketta toteuttaa YK:n Kehitysohjelma (United Nations Development Programme, UNDP) yhdessä Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization, ILO) ja YK:n pakolaisjärjestön (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) kanssa. Yhteistyöministeriö on Afganistanin työ- ja sosiaaliministeriö (Ministry of Labour, Social Affairs, Martyrs and Disabled, MOLSAMD). SALAMin puitteissa Afganistanin hallitus, mainitut kolme YK-järjestöä ja kansallinen ja alueellinen yksityissektori kehittävät kestäviä ratkaisuja maan sisäiseen ja ulkomaille kohdistuvaan siirtolaisuuteen liittyviin ongelmiin. SALAMin kohderyhmä ovat Euroopasta, Iranista ja Pakistanista palaavat ihmiset sekä maan sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt (Internally Displaced Persons, IDP). Tällä hetkellä Afganistanissa on rakenteellinen siirtolaisuusongelma, ja hallitus tarvitsee nopeasti tukea erityisesti kehitysyhteistyön muodossa jotta tilanne saataisiin hallintaan. Mikäli näin ei käy, maata uhkaa humanitaarinen kriisi. YK-toimijat arvioivat yksimielisesti, että käsillä oleva siirtolaisuustilanne ei tule merkittävästi helpottamaan lähimpien vuosien aikana. Ongelman tekee erityisen vaikeaksi se, että turvallisuustilanne maassa on huono ja meneillään olevien taisteluiden vuoksi monet pakolaiset, mukaan lukien IDP:t, eivät pysty palaamaan kotiseuduilleen. SALAM toteutetaan Heratin, Balkhin, Kandaharin, Nangaharin, Kunduzin ja Kabulin provinsseissa. Näissä kaikissa on huomattava määrä siirtolaisia ja esimerkiksi Heratissa ja Nangarharissa maan sisäisten siirtolaisten määrä on maan suurimpia. Hankkeen odotetut tulokset ovat seuraavat: 1) Luodaan ja vakiinnutetaan väylät, jotka tukevat afganistanilaisten miesten ja naisten turvallista työperäistä maastamuuttoa, 2) Potentiaalisten siirtolaisten ja paluumuuttajien kansalliset ja kansainväliset työllisyysmahdollisuudet kasvavat sekä 3)Yleinen tietoisuus epäsäännöllisen muuttoliikkeen riskeistä ja paikallisista työmahdollisuuksista kasvaa. Suomi rahoittaa hanketta 4,5 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2017.

Rahoituspäätös  28.11.2016

4 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Työpolitiikka ja työvoimahallinto 40%
  • Ammatillinen koulutus 50%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 10%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

  • YK:n kehitysohjelma
  • YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto
  • Kansainvälinen työjärjestö

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507361

Tunnus

UHA2016-004054

Sivua muokattu

22.12.2016