Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.03.2017

Suomen Punainen Risti

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on parantaa Mongolian Punaisen Ristin (MRCS) kuuden Ulaanbaatarin piiritoimiston kokonaisvalmiutta (henkilöstö, valmiustiimit ja -suunnitelmat sekä avustustarvikkeet). Tavoitteena on vahvistaa MRCS:n ja paikallisen katastrofivalmiusviranomaisen (NEMA) välistä yhteistyötä niin piiri- kuin kansallisella tasolla. Yhtenä toimintona on kansallisen simulaatioharjoituksen järjestäminen. Hanke tähtää skenaarioon jossa Ulaanbaatarin keskustassa tapahtuu maanjäristys joka romahduttaa tiiviisti ja heikoin laatustandardein rakennettuja kerrostaloja. Samaan aikaan parannetaan varautumista pienempiin katastrofeihin ja riskeihin kuten tulvat tai liikenne- ja teollisuusonnettomuuksiin. Hankkeessa tehdään myös runsaasti tiedotustyötä, jolla pyritään parantamaan kohdealueen asukkaiden ymmärrystä riskeistä sekä heidän resurssejaan ja taitojaan varautua ja toimia hätätilanteessa.

Rahoituspäätös  30.03.2017

52 956 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 100%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

75301527

Tunnus

UHA2017-001294

Sivua muokattu

16.08.2017