Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.03.2017

Suomen Punainen Risti/ Pohjois-Korea

Kuvaus

Hanke pyrkii parantamaan kohdeyhteisöjen valmiutta selviytyä aluetta koettelevista tulvien ja kuivuuksien vaihtelusta. Yhteisöjen ruokaturva perustuu pitkälti paikalliseen tuotantoon ja sitä pyritään suojaamaan kuivuuksien vaikutuksilta mm. vesipumppujen avulla. Tulvat taas aiheuttavat huomattavia vahinkoja alueella ja näitä pyritään estämään mm. tulvavalleilla. Hanke pyrkii edistämään Pohjois-Korean Punaisen Ristin paikallista valmiutta (henkilöstö, vapaaehtoiset, valmiustiimit ja -suunnitelmat, koulutus sekä avustustarvikkeet) ja tehostamaan yhteistyötä paikallisviranomaisen kanssa. Hankkeessa tehdään myös runsaasti tiedotustyötä jolla pyritään parantamaan kohdealueen asukkaiden ymmärrystä riskeistä sekä lisäämään heidän resurssejaan ja taitojaan varautua ja toimia hätätilanteissa.

Rahoituspäätös  30.03.2017

26 008 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 100%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

78901003

Tunnus

UHA2017-001295

Sivua muokattu

16.08.2017