Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.03.2017

Suomen Punainen Risti / Kambodzha

Kuvaus

Kaupunkiympäristöjen resilienssihanke on ECHO:n rahoittama katastrofiriskien vähentämishanke, joka toteutetaan neljässä Kaakkois-Aasian maassa (Kambodzha, Vietnam, Laos ja Filippiinit). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa katastrofikestävyyttä kaupunkiympäristöissä yhteensä 12 eri kohdeyhteisöissä (kaupunki tai yhteisö kaupunkialueella). Alueellinen hanke toteutetaan seitsemän Punaisen Ristin kansallisen yhdistyksen (Saksan, Espanjan, Suomen, Kambodzhan, Laosin ja Filippiinien Punaiset Ristit) sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) yhteistyönä. Liitto on päävastuussa koko alueellisesta kokonaisuudesta, mutta maahankkeiden alla toteutettavat toimet jakautuvat eri Punaisten Ristien vastuulle. Alueellisen katastrofiriskien vähentämishankkeen tarkoituksena on parantaa koulujen ja koululaisten turvallisuutta 11 koulussa Kambodzhassa ja Filippiineillä ja edistää turvallisuuskulttuuria, omatoimista varautumista ja ihmisten kykyä selviytyä onnettomuuksista hankkeen kohdealueella 12 riskialttiissa kaupunkiympäristössä. Suomen Punainen Risti on vastuussa Kambodzhan maahankkeen toteuttamisesta yhdessä Kambodzhan Punaisen Ristin (CRC) kanssa.

Rahoituspäätös  30.03.2017

39 435 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 100%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

68900411

Tunnus

UHA2017-001296

Sivua muokattu

16.08.2017