Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.11.2015

EU:n Pegase-mekanismi

Kuvaus

Vuonna 2008 perustettu Pegase on EU:n keskeisin mekanismi palestiinalaisen valtionrakentamisen ja kansallisen kehityssuunnitelman toimeenpanon tukemiseksi. Pegase-mekanismi on ohjelmakokonaisuus, joka koostuu suoran rahallisen tuen komponenteista sekä niitä täydentävistä komission teknisen avun hankkeista. Suoran tuen ohjelman avulla Euroopan komissio ja muut avunantajat, ml. Suomi, kanavoivat rahaa Palestiinalaishallinnon toistuviin menoihin. Poliittisesta tilanteesta johtuen Palestiinalaishallinto kärsii kroonisesta rahoitusvajeesta ja on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Pegase-mekanismiin avattiin vuonna 2013 uusi komponentti, jonka kautta tuetaan Itä-Jerusalemin sairaalaverkostoa. Sairaaloiden rahoitustilanne on erittäin vaikea ja palestiinalaisten sairaaloiden romahtaminen olisi kohtalokasta palestiinalaisten terveydenhuollolle. Itä-Jerusalemin tukeminen on myös Palestiinalaishallinnon ja EU:n painopiste. Vuonna 2014 Suomen 2,5 miljoonan euron tuki ohjattiin Itä-Jerusalemin sairaaloille. PA:n kautta suunnattu tuki mahdollisti Itä-Jerusalemin sairaalaverkon toiminnan jatkumisen ja täten lääketieteellisten palveluiden jatkumisen palestiinalaisväestölle. Ohjelma tuloksena myös suhde PA:n ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisten instituutioiden välillä säilyi. Sairaalat ovat keskeinen linkki Itä-Jerusalemin ja muun Palestiinalaisalueen välillä. Ohjelma rohkaisi sairaaloita myös kehittämään lääketieteellisiä palveluitaan. Vuosina 2015-2016 Suomen neljän miljoonan euron tuki ohjataan jälleen Itä-Jerusalemin sairaaloille. Suomen tuen tavoitteena on varmistaa yhdenvertainen pääsy terveydenhuoltoon kaikille palestiinalaisille. Vaikka Pegase-mekanismi muistuttaa budjettitukea, se ei ole budjettitukea instrumentin varsinaisessa merkityksessä, sillä kulukohteet on määritelty etukäteen.

Rahoituspäätös  26.11.2015

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Lääketieteelliset palvelut 50%
 • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Euroopan unioni
 • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906219

Tunnus

UHA2015-023771

Sivua muokattu

11.12.2015