Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.12.2017

Maailmanpankin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen rahasto

Kuvaus

Maailmanpankin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen rahaston tavoitteena on tarjota katalyyttista rahoitustukea Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan transitiota ja uudistuksia läpikäyville maille. Rahaston temaattiset painopisteet ovat: 1) hallinnon vahvistaminen, 2) yhteiskunnallisen ja taloudellisen syrjimättömyyden edistäminen, 3) työpaikkojen luominen ja 4) kestävän, ilmastoystävällisen kasvun edistäminen. Läpileikkaavina teemoina ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, alueellinen integraatio ja yksityissektorin toimintaedellytysten edistäminen. Rahastosta rahoitetaan kahdentyyppistä toimintaa – teknistä tukea ja tietotaidon parhaiden käytäntöjen jakamista. Hanketoiminnassa korostuu valtionlaitosten ja yksityissektorin lisäksi kansalaisyhteiskunta – myös esimerkiksi kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja kauppakamarit voivat tuoda hankealoitteita rahastosta tuettavaksi. Hankkeet voivat olla sekä maakohtaisia että alueellisia. Rahaston kohdemaat ovat tällä hetkellä Djibouti, Egypti, Irak, Jordania, Libanon, Marokko Tunisia, miehitetty Palestiinalaisalue ja Jemen. Suomi liittyi rahastoon 800 000 euron rahoitusosuudella vuonna 2012. Muita rahoittajia ovat Iso-Britannia, Norja ja Tanska. Rahastoon on viiden vuoden aikana maksettu yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Rahaston avulla on mm. laadittu 144 analyyttista dokumenttia (politiikkamuistiot, tutkimustyö, arvioinnit, raportit), tarjottu 109 teknisen avun tukitoimintoa (projektien suunnittelu, kapasiteetinvahvistaminen), järjestetty 204 dialogi- ja tiedonjakotapahtumaa sekä koulutettu 17 931 henkilöä (joista 40 % naisia) ja tuettu 824 yritystä.

Rahoituspäätös  13.12.2017

920 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 33%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 33%
  • Työpaikkojen luominen 34%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

89891970

Tunnus

UHA2017-005685

Sivua muokattu

19.08.2019