Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2016

Opetussektorin tuki

Kuvaus

Myanmar on Afganistanin jälkeen Aasian toiseksi köyhin valtio. Maan koulutusjärjestelmä on vanhentunut, ja se kärsii sekä kapasiteetti- että resurssivajeesta. Myanmarissa on kouluikäisiä lapsia (5-17 vuotta) noin 11 miljoonaa, ja vuoden 2014 väestönlaskennan mukaan näistä 36 prosenttia (4, 5 miljoonaa) ei käy koulua. Koulunkäyntiasteissa eri alueiden, eri etnisten ryhmien sekä maaseudun ja kaupungin välillä on suuria eroja. Opetuksen taso on heikon opettajankoulutuksen sekä kymmenien tuhansien kouluttamattoman opettajien rekrytoinnin seurauksena alhainen, mikä heijastuu opetuksen laatuun ja oppimistuloksiin. Etenkin köyhien perheiden lapset keskeyttävät usein koulun, joten Myanmarin uudistaessa opetussektoriaan on tärkeää varmistaa, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus saada laadukasta opetusta. Maailmanpankin Decentralizing Funding to Schools-ohjelma (DFSP) käynnistyi vuonna 2014. Hankkeen kolme päätavoitetta ovat: ala-asteen käyneiden lasten määrän kasvattaminen, yläkouluun siirtyvien määrää lisääminen ja oppimistulosten parantaminen. Ohjelma tukee opetusolosuhteiden parantumista kouluissa (toiminta-avustukset), köyhien perheiden lasten koulunkäyntimahdollisuuksia (koulunkäyntistipendit) ja opettajien ammattitaidon kehittymistä (opettajien mentorointi). Hankkeesta hyötyy kaiken kaikkiaan noin 11 miljoonaa koululaista ja 50 000 opettajaa. Ohjelmassa yhdistyy Myanmarin hallituksen, kahdenvälisten avunantajien sekä Maailmanpankin/IDA:n rahoitus. Maailmanpankilta rahoitus kanavoidaan valtion budjetin kautta ja ohjelman maksatukset Myanmarin hallitukselle on ehdollistettu tarkoin määriteltyjen tulosindikaattorien saavuttamiselle. DFPS-ohjelman kokonaisbudjetti (2015-2021) on noin 400 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tästä avunantajien osuus on noin 152 miljoonaa dollaria, joka koostuu Maailmanpankin lainasta (80 miljoonaa) sekä Australia, Tanskan ja Suomen ohjelmalle antamasta tuesta. Loput katetaan Myanmarin hallituksen rahoituksella. Suomi tukee ohjelmaa 7, 120 000 eurolla vuosina 2017-2020.

Rahoituspäätös  13.12.2016

7 120 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 60%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 15%
  • Opettajien koulutus 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501535

Tunnus

UHA2016-004062

Sivua muokattu

23.12.2016