Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,31.12.2014

Rauhanvälitys-konferenssi: Autenttinen kansallinen dialogi – aluillaan ja käynnissä olevien kansallisten dialogien reflektointi

Kuvaus

Suomen ulkoasiainministeriö, Common Space Initiative (CSI), Suomen Lähetysseura (FELM) ja UNDP:n Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR) yhteistyökumppaneineen järjestävät rauhanvälitykseen liittyvän konferenssin nousevista ja käynnissä olevista kansallisten dialogien prosesseista. Konferenssin päätavoitteena on antaa tietyille ODA-maiden kansallisille toimijoille tila, jossa yhdessä jakaa ja reflektoida kokemuksiaan kansallisista dialogeista. Tilaisuuden toisena tavoitteena on pohtia kansallisen dialogin konseptia sekä sen suhdetta ja täydentävyyttä rauhanvälityksen konseptiin. Konferenssin tulokset vahvistaisivat onnistuessaan valtion ja kansalaisyhteiskunnan välistä luottamusta ja tukisivat yhteiskunnallista vakautta, jälleenrakennusta ja kehitystä konferenssin kohdemaissa. Konferenssiraportista pyritään tuottamaan julkaisu.

Rahoituspäätös  31.12.2014

156 100 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%
 • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 10%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Suomen julkinen sektori
 • Suomen Lähetysseura ry
 • Common Space Initiative
 • YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

stu-00

Rahoituskohteen numero

79812723

Tunnus

UHA2013-006526

Sivua muokattu

14.01.2014