Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.05.2014

No Lost Generation -strategia. Tuki Libanonin opetussektorille

Kuvaus

No Lost Generation on alueellinen strategia, jonka tarkoituksena on vaikuttaa niiden 6 miljoonan syyrialaislapsen kouluttautumismahdollisuuksiin, jotka nykyisessä kriisitilanteessa ovat pakolaisina Syyriassa ja Syyrian naapurimaissa. Suomen 5 miljoonan euron tuki korvamerkitään UNICEFn tekemälle työlle Libanonin opetussektorin tukemiseksi. Tuen tarkoituksena on tarjota libanonilaislasten lisäksi koulunkäyntimahdollisuus niille sadoille tuhansille syyrialaislapsille, jotka kuormittavat maan olemassa olevaa koulujärjestelmää tai ovat täysin vailla koulunkäyntimahdollisuutta. UNICEF keskittyy varmistamaan alle kouluikäisille ja peruskoulun oppilaille pääsyn laadukkaaseen koulutukseen syrjäseutualueilla toimivien koulutusohjelmien avulla. Kohderyhmänä ovat erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret. UNICEF myös vahvistaa opetus-ja korkeakouluministeriön (Ministry of Education and Higher Education, MEHE) toimintavalmiuksia.

Rahoituspäätös  13.05.2014

5 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Opetuksen infrastruktuuri 40%
  • Ala-asteen opetus 30%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202507

Tunnus

UHA2014-005976

Sivua muokattu

10.06.2014