AfDF-13
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.03.2014

AfDF-13

Kuvaus

Afrikan kehitysrahaston 13. lisärahoitusneuvotteluissa rahoittajamaat neuvottelivat Pankin kanssa rahaston strategisesta ja operationaalisesta tavoitteenasettelusta sekä rahoituksen määrästä vuosille 2014-2016.

Rahoituspäätös  26.03.2014

7 657 799 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Afrikan kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89891842

Tunnus

UHA2014-006828

Sivua muokattu

08.04.2014