Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.06.2014

Naisten poliittisen osallistumisen tuki Tansaniassa

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on naisten oikeuksien erityisesti yhteiskunnallisen tasa-arvon ja poliittisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. Siihen pyritään mm. uudistamalla lainsäädäntöä, vahvistamalla naisten ja nuorten poliittista osallistumista puolueiden sisällä sekä vaalityössä, vaikuttamalla yleisiin asenteisiin paikallisyhteisöjen ja uskonnollisten johtajien ja median piirissä.

Rahoituspäätös  27.06.2014

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Vaalit 25%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 25%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

  • YK:n tasa-arvojärjestö
  • Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235773

Tunnus

UHA2014-013690

Sivua muokattu

07.07.2014