Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.11.2014

Tuki Sambian kansalliselle viljelijäliitolle, Core Support Programme vaihe II

Kuvaus

Suomi on tukenut Sambian kansallista viljelijäliittoa (Zambia National Farmers' Union, ZNFU) vuosina 2009-2013 ja jatkotuki (7,692 miljoonaa euroa) kattaa vuodet 2014-2017. Joulukuussa 2013 päättynyt Core Support Programme I (CSP) on yksi Suomen menestyneimmistä hankkeista Sambiassa ja se on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi parantaa pienviljelijöiden tuottavuutta, tuloja ja ruokaturvaa. Tuen tavoitteena on vahvistaa järjestön tutkimus-, lobbaus ja edunvalvontafunktioita, sekä parantaa ja monipuolistaa erityisesti pienviljelijöille suunnattuja jäsenpalveluita. CSP II tukee ZNFU:n palvelujen maantieteellisen kattavuuden parantamista ja se pyrkii lisäämään tuloja 20%:lla puolessa hankkeen kohderyhmän kotitalouksista. CSP II on suunniteltu erityisesti parantamaan ZNFU:n kapasiteettia tuottaa pienviljelijöille palveluja seuraavilla osa-alueilla: Maatilojen tuottavuutta parantavien teknologioiden saatavuuden parantaminen kehittämällä ja monipuolistamalla koulutuspalveluja; markkinoille pääsyn edistäminen ja kauppaa edesauttavien instrumenttien pilotointi ja käyttö; pääoman ja tuotantovälineiden saatavuuden parantaminen pienviljelijöille parantamalla ja laajentamalla olemassa olevien rahoituspalvelujen saatavuutta, sekä kehittämällä uusia rahoituspalveluja; viljeltävän maan saatavuuden parantaminen ja hallintaoikeuden turvaaminen.

Rahoituspäätös  03.11.2014

3 800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 50%
  • Maatalouden palvelut 40%
  • Maatalousosuuskunnat 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816545

Tunnus

UHA2014-047427

Sivua muokattu

08.12.2014