Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.11.2015

Myanmarin rauhanprosessin tuki - vaihe III

Kuvaus

Suomi jatkaa tukeaan Myanmarin rauhanprosessille. Hankkeen aiempien vaiheiden myötä mm. etnisten ryhmien kyky osallistua rauhanprosessiin tasapuolisena kumppanina hallituksen ja armeijan kanssa on kehittynyt. Kahdeksan etnistä armeijaa allekirjoitti hallituksen kanssa koko maan kattavan tulitaukosopimuksen 15.10.2015. Työ rauhan saavuttamiseksi koko maahan on kuitenkin vasta alussa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea ja vahvistaa rauhanprosessia Myanmarissa tarjoamalla osapuolille teknistä tukea ja tukemalla luottamuksen rakentamista osapuolten välille. Hanke pyrkii a) auttamaan konfliktin päättämisessä sekä sovittelemaan erimielisyyksiä b) tiedottamaan kansainvälistä yhteisöä demokratian trasitiosta ja pyrkiä edistämään näiden tukea transitiolle, c) vahvistaa demokraattisia menetelmiä ja instituutioita. Hankkeen suoria edunsaajia ovat ne ryhmät, jotka ovat mukana rauhanprosessissa eli parlamentin rauhankomitea, hallituksen edustajat, etniset ryhmät ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Epäsuorasti hankkeen edunsaajana on koko Myanmarin kansa. Kyseessä on heinäkuussa 2012 käynnistyneen hankkeen kolmas osa. Hankkeen kolmas vaihe on kolmivuotinen. Sen budjetti on yhteensä 3,6M€ ja hankkeen toteuttajina ovat Euro-Burma Office sekä Suomen lähetysseura.

Rahoituspäätös  16.11.2015

3 600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 80%
 • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 20%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Suomen Lähetysseura ry
 • Associates to Develop Democratic Burma/Euro-Burma Office

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501530

Tunnus

UHA2015-024559

Sivua muokattu

27.11.2015