Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.07.2014

UNESCO; Libanonissa olevien Syyrian pakolaisten koulutushanke

Kuvaus

Projektin tavoitteena on Syyrian kriisistä kärsivien, Libanonin alueella asuvien nuorten työelämä- ja muiden valmiuksien kehittäminen. Kohderyhmänä on 13-24-vuotiaat opintojen eri vaiheissa olevat nuoret. Projektin hyödynsaajina on n. 2000 syyrialaista sekä n. 1000 libanonilaista Syyrian kriisin vaikutuksista kärsivää nuorta. Tietojen ja taitojen hankkiminen ja kehittäminen tukevat paikallisissa yhteisöissä elävien nuorten työelämä- ja muita valmiuksia ja myös valmistavat heitä osallistumaan aikanaan Syyrian jälleenrakennukseen. Hyödynsaajina ovat myös kansalliset viranomaiset, kuten Libanonin koulutuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus (CERD) sekä Libanonin opetusministeriön ammatillisen ja teknillisen koulutuksen osasto (MOEHE/VTE) sekä tärkeimmät projektissa mukana olevat julkiset ja yksityiset laitokset. Projektin tulostavoitteena on: 1. Syyrian kriisin vaikutuksista kärsivien nuorten työelämä- ja muiden valmiuksien parantaminen kehittämällä tarvittavia opetus- ja oppimismoduuleja. Kohderyhmänä ovat keskiasteella olevat 13-24-vuotiaat nuoret. 2. Opettajien kapasiteetin kehittäminen siten, että he pystyvät sisällyttämään opetustyöhönsä työelämävalmiudet. 3. Inklusiiviset oppimisympäristöt, jotka rohkaisevat nuoria kouluissa ja paikallisissa yhteisöissään yhdessä elämiseen ja rakentavaan osallistumiseen. Unescon Beirutin toimisto, joka on myös Unescon Arabimaiden koulutuksen alueellinen toimisto, johtaa ja toteuttaa hankkeen yhteistyössä Libanonin Koulutuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (CERD) ja Libanonin opetusministeriön ammatillisen ja teknillisen koulutuksen osasto (MoEHE/VTE) kanssa. Unesco ja em. viranomaiset ovat osa Unesco-Unevoc TVET alueellista verkostoa.

Rahoituspäätös  02.07.2014

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

85202510

Tunnus

UHA2014-014990

Sivua muokattu

16.07.2014