Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.04.2015

InfoDev: tuki yrittäjyydelle

Kuvaus

InfoDev on Maailmanpankin hallinnoima rahasto (trust fund), joka tukee nuoria yrityksiä, joilla on potentiaalia kasvattaa toimintaansa (start-upit ja kasvuyritykset) ja kehittyä markkinajohtajiksi joko paikallisella, kansallisella tai alueellisella tasolla. Kasvuyrityksillä on tärkeä rooli kehitysmaiden yksityisen sektorin kehityksessä, kilpailukyvyn kasvattamisessa ja työpaikkojen luomisessa. InfoDevin toiminta perustuu yrittäjyyden tukemiseen hautomotoiminnan (business enablers) kautta. Varsinainen toiminta keskittyy kolmelle sektorille, joita ovat puhdas teknologia (clean technology), digitaalinen yritystoiminta (digital industry) sekä maataloustuotannon tukeminen (agro-processing). Suomen tuki kohdistuu kahteen jälkimmäiseen sektoriin Digital Entrepreneurship-ohjelmalle sekä Agribusiness Entrepreneurship-ohjelmalle. Suomen tuki kohdennetaan itäisen (Etiopia, Kenia, Zambia ja Tansania) ja eteläisen (Mosambik, Etelä-Afrikka) Afrikan maihin. Näiden lisäksi ohjelmalla on toimintaa myös Ghanassa ja Senegalissa sekä useissa Aasian maissa. Suomi on rahoittanut InfoDeviä sen perustamisesta saakka ja edellisen ohjelmakauden (2009-2011) rahoitus päättyi 2014. Toiminnan tärkeimpänä antina on ollut ICT:n vaikutuksia selvittävien tutkimustulosten ja kokemusten jakaminen sekä innovaatiotoiminnan, tietotalouden ja hautomotoiminnan edistäminen. Kolmivuotisen CSBKE-ohjelman budjetti oli kaiken kaikkiaan 15,1 miljoonaa euroa. Ohjelman keskeisin ja innovatiivisin osa on ollut alueellisten mobiiliapplikaatiolaboratorioiden (mLabs) perustaminen Armeniaan, Keniaan, Etelä-Afrikkaan ja Vietnamiin. MLabit ovat tukeneet mobiilisovelluskehitystä ja uusyritystoimintaa. Ohjelmassa luotiin myös Mobile Hub -verkostoja 8 maahan Mobile Monday mallin mukaisesti. Kokemukset mLabien ja mHubien toiminnasta ovat olleet hyviä ja uusi hanke jatkaa hautomotoiminnan kehittämistä ja laajentaa sitä Afrikan laajuiseksi pilotiksi, jolla yhdistetään lupaavimmat afrikkalaiset kasvuryritykset ja start upit sekä kansainväliset teollisuus- ja rahoitustoimijat. Myös maataloustuotannon kehittämiseksi perustetaan 5-6 maataloustuotannon innovaatiokeskusta (keskukset jo suunnitteilla Etiopiaan, Mosambikiin, Senegaliin, Tansaniaan ja Nepaliin).

Rahoituspäätös  27.04.2015

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892388

Tunnus

UHA2015-011270

Sivua muokattu

04.06.2015