Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.07.2014

Oxfam, Mobilising Progressive Domestic Resources for Quality Public Services

Kuvaus

Oxfam on voittoatavoittelematon kansainvälinen kansalaisjärjestö. Se on osa 17 järjestön yhteenliittymää, joka työskentelee yhdessä yli 90 maassa mobilisoimassa ihmisiä taistelemaan köyhyyttä vastaan. Oxfamin hanke "Mobilising Progressive Domestic Resources for Quality Public Services" tähtää kohdemaiden verojärjestelmien kehittämiseen oikeudenmukaisempaan ja köyhyyttä poistavaan suuntaan. Pääpaino on kansalaisten tietoisuuden lisäämisessä ja kansalaisyhteiskuntakampanjoiden ja -vaikuttamisen kehittämisessä poliittisen tahdon mobilisoimiseksi. Hankkeen osana pyritään myös siihen, että julkiset palvelut kohdentuisivat entistä enemmän terveyteen, koulutukseen, veteen ja sanitaatioon. Näin hanke on vahvasti advocacy-painotteinen. Hankkeessa on puolen vuoden käynnistysvaihe ja itse projekti kestää 2,5 vuotta. Tukea myönnetään järjestölle vuosille 2014-2016.

Rahoituspäätös  21.07.2014

2 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin taloushallinto 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892441

Tunnus

UHA2014-012301

Sivua muokattu

28.08.2014