Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.12.2012

KV.RAH.LAIT/Kumppanuussopimus IDB

Kuvaus

Kumppanuusrahaston kautta rahoitetaan innovatiivisia selvityksiä, tutkimuksia ja teknistä apua opetus-, terveys-, sosiaalinen hyvinvointi ja tuottavuus, hyvä hallinto, metsä- ja ympäristö sekä tieto- ja viestintäteknologia -aloilla. Toiminta kohdistuu alueen köyhimpiin maihin sekä alueellisiin hankkeisiin. Erityisesti hankkeiden tulee hyödyttää haavoittuvia ryhmiä, kuten nuoret, vammaiset, alkuperäiskansat, naiset.

Rahoituspäätös  17.12.2012

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Latinalaisen Amerikan kehityspankki

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700161

Tunnus

UHA2012-004104

Sivua muokattu

30.07.2013